baba

 • ?sa mesih, bir g?n ??lde gezinirken, a?layan bir ihtiyar g?rm?? ve yan?na yakla??p derdini sormu?. ?htiyar:


  ?sa mesih, bir g?n ??lde gezinirken, a?layan bir ihtiyar g?rm?? ve yan?na yakla??p derdini sormu?. ?htiyar:
  - Kaybolan o?lumu ar?yorum ama art?k umudu kesmek ?zereyim, deyince ?sa mesih ya?l? adama ac?m?? ve:
  - O?lunu beraber arayal?m, demi?. Ve sonra sormu?:
  - Peki, o?lunu tan?yaca??m?z bir i?aret, bir iz var m?? Mesela do?um lekesi filan... ?htiyar:
  - Evet, o?lumun ellerinde ve ayaklar?nda ?iviler vard?...
  ?sa mesih?in g?zleri dolmu? ve hayk?rm??:
  - Baba!
  ?htiyar da hayk?rm??:
  - Pinokyo!
  www.evrensel.net