Fotoğraf: Evrensel

Nasrallah: L?bnan?a sava? pahal?ya mal olur

L?bnan direni? g??lerinin, ge?en yazki ?srail i?gal giri?imini p?sk?rtmesinin birinci y?ld?n?m?nde, L?bnanl?lar ba?kent Beyrut?un g?neyindeki ?ii mahallesinde topland?.


L?bnan direni? g??lerinin, ge?en yazki ?srail i?gal giri?imini p?sk?rtmesinin birinci y?ld?n?m?nde, L?bnanl?lar ba?kent Beyrut?un g?neyindeki ?ii mahallesinde topland?.
Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, ?Haydi Nasrallah, seni bekliyoruz? sesleri e?li?inde L?bnanl?lara seslendi. Alana yerle?tirilen dev ekrandan Nasrallah, Hizbullah??n ?yeni bir sava? istemedi?ini? ifade ederken, ?srail?i sert bir dille uyarmay? da ihmal etmedi.
Kader de?i?tirecek s?rpriz
?Bug?n ilahi zaferin birinci y?ld?n?m?? diyen Nasrallah, ?srail?e, ?L?bnan?a yeni bir sava? size pahal?ya mal olur? uyar?s?nda bulundu. Nasrallah, bir saat kadar s?ren konu?mas?nda, ?Siyonistler, L?bnan?a sald?rmay? d???n?yorsan?z, b?lgenin kaderini ve sava??n ak???n? de?i?tirecek bir s?rpriz yapar?m. L?bnan?a yeni bir sava?, size pahal?ya mal olur? ifadesini kulland?. Konu?mas?nda ABD?yi, L?bnan?daki siyasi krize ??z?m bulunmas?na kar?? ??kmakla da su?layan Nasrallah, ?ABD, gece g?nd?z bir ulusal birlik h?k?meti kurulmas?n? engellemeye ?al???yor? dedi ve ge?en kas?mdan beri ?lkenin i?inde bulundu?u krizden ??k?lmas? i?in Hizbullah??n her t?rl? ??z?m? destekledi?ini s?yledi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net