Abbas, Hamas?a ?birle?me? ?a?r?s? yapt?

Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas, Hamas??, ?ayr?lan Filistin topraklar?n? birle?tirmeye? ?a??rd?.


Filistin Devlet Ba?kan? Mahmud Abbas, Hamas??, ?ayr?lan Filistin topraklar?n? birle?tirmeye? ?a??rd?. Abbas, Ortado?u gezisi ?er?evesinde Filistin?i ziyaret eden Japonya D??i?leri Bakan? Taro Aso ile g?r??mesinden sonra d?zenlenen bas?n toplant?s?nda, Gazze ?eridi?nin Hamas??n denetimine ge?mesine at?fta bulunarak, Filistin topraklar?n?n birle?tirilmesi ?a?r?s?nda bulundu.
Mahmud Abbas, ?Hamasl?lar?n bu kan?ya ?imdi olmasa da ?ok yak?nda varacaklar?ndan eminim? dedi. Hamas da, daha ?nce krizin a??lmas? i?in ?diyalog? ?a?r?s? yapm??t?.
Japon bakan Aso ise, Abbas?a destek amac?yla Filistin?e do?rudan mali yard?m? yeniden ba?latmaya karar verdiklerini bildirdi.
Bu arada ?srail D??i?leri Bakan? Tzipi Livni ise ?talya Ba?bakan? Romano Prodi ve ?ngiliz parlamenterlerin Hamas ile diyalog kurulmas? ?a?r?s?na atfen, uluslararas? toplumun Hamas ile El Fetih aras?ndaki anla?mazl??? gidermeye ?al??mas?n?n b?y?k bir hata olaca??n? savundu. Livni, ?Bu yanl??! Bu bir hata. B?y?k bir hata. B?y?k? ?eklinde konu?tu.
?te yandan Gazze?de ??kan bir ?at??mada 2 Hamasl? g?venlik g?revlisinin ?ld??? ??renilirken, ?srail?in, Gazze ?eridi?nde d?zenlendi?i hava sald?r?s?nda ?lenlerin say?s? 6?ya ??kt?, 26 ki?i yaraland?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net