ABD?den ?ran?a kar?? sert ad?m

ABD Ba?kan? George W. Bush, ?ran?da geni? askeri g?c?yle orduya rakip durumdaki milis g?c? Devrim Muhaf?zlar??n?, ?k?resel ter?rist ?rg?t? ilan etmeye haz?rlan?yor.


ABD Ba?kan? George W. Bush, ?ran?da geni? askeri g?c?yle orduya rakip durumdaki milis g?c? Devrim Muhaf?zlar??n?, ?k?resel ter?rist ?rg?t? ilan etmeye haz?rlan?yor. Bu geli?me, ABD?nin, ilk defa bir ?lkenin resmi g?c?n? ?ter?rist ?rg?t? olarak kabul edece?i anlam?na geliyor. Washington Post?un haberine g?re, ABD karar?na gerek?e olarak, ?Devrim Muhaf?zlar??n?n ?ran ve Afganistan?da y?k?c? faaliyette bulunmas? ve Ortado?u?daki ter?r gruplar?n? desteklemesi?ni bahane etti.
Karar?n y?r?rl??e girmesiyle birlikte ABD y?netimi, ?ran Devrim Muhaf?zlar??n?n malvarl???na ve mali faaliyetine kar?? ?nlem alabilecek. Bu geli?meyle birlikte ilk defa ABD, bir ?lkenin resmi bir milis grubu resmen ?ter?rist ?rg?t? ilan etmeye haz?rlan?yor.
?ran?daki ?slam devrimini korumakla g?revli Devrim Muhaf?zlar?, kara, hava ve deniz g?c?ne sahip. Say?lar?n?n ise 125 bin oldu?u belirtiliyor.
Bush y?netiminin bu karar?n?n, Washington-Tahran gerginli?ini daha da y?kseltece?ine kesin g?z?yle bak?l?yor.
WP, ?ran?daki ?slami devrimi korumakla g?revli Devrim Muhaf?zlar??n?n, kendi kara, hava ve deniz kuvvetlerinin bulundu?unu belirterek bu ?zelli?iyle ?ran ordusuna rakip bir konumda oldu?una dikkat ?ekti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net