Fotoğraf: Evrensel

50 bin ki?i i?sizler ordusuna kat?ld?

T?rkiye?de May?s 2007 d?nemi itibar?yla i?sizlik oran?, y?zde 8.9 olarak hesapland?.


T?rkiye?de May?s 2007 d?nemi itibar?yla i?sizlik oran?, y?zde 8.9 olarak hesapland?. Ge?en y?l?n ayn? d?neminde i?sizlik oran? y?zde 8.8 d?zeyinde bulunuyordu.
T?rkiye ?statistik Kurumu?nun (T??K) ??er ayl?k d?nemler itibar?yla her ay a??klad??? Hanehalk? ??g?c? Anketi?nin, ?Nisan-May?s-Haziran 2007? d?nemini kapsayan ?May?s 2007? sonu?lar?na g?re, bu d?nemde i?g?c?ne kat?l?m oran? ise y?zde 47.9 olarak hesapland?. ??sizlik oran? kentlerde y?zde 10.9, k?rsal kesimde y?zde 5.8 olarak belirlendi.
Bu y?l?n may?s d?neminde T?rkiye?de i?siz say?s?, ge?en y?l?n ayn? d?nemine g?re 50 bin ki?i artarak 2 milyon 265 bin ki?i olarak belirlendi. Bu rakama dahil edilmeyen i?sizler de bulunuyor. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net