16 Ağustos 2007 04:00

Tez Koop-???ten uyar?

Tez-Koop-?? Genel Ba?kan? G?rsel Do?ru, T?m Bel-Sen?de ?al??an 8 ?yelerinin i?ten ??kart?lmas?na tepki g?sterdi.

Paylaş

Tez-Koop-?? Genel Ba?kan? G?rsel Do?ru, T?m Bel-Sen?de ?al??an 8 ?yelerinin i?ten ??kart?lmas?na tepki g?sterdi.
Do?ru yapt??? a??klamada, T?m Bel-Sen?in emek, ?zg?rl?k ve demokrasi m?cadelesinin en ?nemli bile?enlerinden oldu?u ve temsil etti?i kitlenin hak ve ??karlar?n? sonuna kadar savundu?unu belirterek, sendikalar?na ?ye 8 i??inin ?baz? y?neticilerin keyfi tutumlar? ile kendi ge?mi?iyle uyu?mayan icraatlara imza atmas?? nedeniyle i?ten at?ld???n? kaydetti. T?m Bel-Sen y?netiminin ekonomik s?k?nt?lar? gerek?e g?stererek i??ilerin i?ine son verdi?ini belirten Do?ru, karar? al?rken ?al??anlar?n ?yesi oldu?u sendikaya dan??ma gere?i bile duyulmad???n? bildirdi.
?denmeyen T?S farklar?na ve ?ye aidatlar?n?n verilmemesine bile ses ??karmad?klar?n? savunan Do?ru, iyi niyetli yakla??mlar?n?n T?m Bel-Sen taraf?ndan zaafiyet olarak alg?lanm?? olabilece?ini belirtti.
T?m Bel-Sen Genel Merkezi ?n?nde, bug?n saat 12.00?de bas?n a??klamas? yapacaklar?n? ifade eden Do?ru, bir hafta i?inde ad?m at?lmamas? halinde 22 A?ustos?ta T?m Bel-Sen ?n?nde oturma eylemi ba?latacaklar?n? duyurdu. (Ankara/EVRENSEL)
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

EMEK G?NL??

SONRAKİ HABER

İzmir Emek ve Demorkasi Güçleri'nden Newroz'a çağrı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa