B?lgede 15 A?ustos alarm?

PKK?nin, Siirt?in Eruh ve Hakkari?nin ?emdinli il?elerinde 1984 y?l?nda silahl? eyleme ba?lamas?n?n y?ld?n?m? olan 15 A?ustos gerek?esiyle, ?lke genelinde ?g?venlik ?nlemleri? ?st seviyeye ??kart?ld?


PKK?nin, Siirt?in Eruh ve Hakkari?nin ?emdinli il?elerinde 1984 y?l?nda silahl? eyleme ba?lamas?n?n y?ld?n?m? olan 15 A?ustos gerek?esiyle, ?lke genelinde ?g?venlik ?nlemleri? ?st seviyeye ??kart?ld?. B?lge kentlerinde kontrol noktalar? olu?turan Emniyet kimlik aramas? yapt?.
Diyarbak?r?da polis ve ?zel harekat timleri, kentin giri? ve ??k??lar?nda kontrol noktalar? olu?turdu. ?ehrin de?i?ik yerlerinde kimlik kontrol? uygulamas? ba?latt?. ?zel harekat timlerinin de kat?ld??? uygulamada, ???pheli? g?r?lenlerin kimlikleri kontrol ediliyor. Siirt?te de polis, ?akmak, Ulus, Conkbay?r, ?al, A?a?? Ulus, Seyrantepe, Newala, Hentreng mahalleleri ile hayvan pazar?n?n giri? ve ??k??lar?n? kontrol alt?na ald?. BUralarda kontrolleri ve ?st aramas? yap?l?yor. ?te yandan 15 A?ustos nedeniyle ?stanbul Gazi Mahallesi?nde ate?ler yak?larak kutlamalar yap?ld?. ?anl?urfa?n?n Viran?ehir il?esinde ise havai fi?ek g?sterisi yap?ld?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net