Eldivendeki delik uzay y?r?y???n? bitirdi

Uluslararas? Uzay ?stasyonu?ndaki iki astronotun ??kt??? uzay y?r?y???, astronotlardan birinin uzay giysisinin eldiveninde delik tespit etmesi ?zerine k?sa kesildi.


Uluslararas? Uzay ?stasyonu?ndaki iki astronotun ??kt??? uzay y?r?y???, astronotlardan birinin uzay giysisinin eldiveninde delik tespit etmesi ?zerine k?sa kesildi. Amerikan Ulusal Havac?l?k ve Uzay Dairesi (NASA) kontrol merkezi, astronot Rick Mastracchio'nun eldiveninin d?? y?zeyinde tespit edilen deli?in, eldivenin i? y?zeyine kadar gitmedi?ini belirterek, astronot i?in bir tehlikenin s?z konusu olmad???n?, ancak tedbir olarak iki astronotun da uzay y?r?y???n? keserek istasyona d?nmeleri talimat? verildi?ini bildirdi.
Uzay y?r?y???ne ??kan astronotlar?n, aral?k ay?ndaki bir uzay y?r?y???nden sonra eldivenlerden birinde g?r?len benzer bir hasar nedeniyle tedbir olarak her yar?m saatte bir eldivenleri, delik ya da ?izik olmad???na emin olmak i?in kontrol etti?i belirtiliyor. Ayr?ca tedbir olarak uzay giysilerinde bir?ok kat bulundu?u kaydediliyor. Uluslararas? Uzay ?stasyonu?na, ge?en hafta cuma g?n? kenetlenen Amerikan uzay meki?i Endeavour'un astronotlar?, ???nc? kez uzay y?r?y???ne ??kt?lar. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net