Gazap G?n? trt 2 23.30

Film 16. y?zy?lda, ?spanya?da ge?iyor. ?spanyol engizisyonu bask? ve ?iddetle halka korku salmaktad?r.


Film 16. y?zy?lda, ?spanya?da ge?iyor. ?spanyol engizisyonu bask? ve ?iddetle halka korku salmaktad?r. ?ehrin ileri gelenlerinden iki kontun ?ld?r?lmesiyle cinayetler zinciri ba?lar.
Ger?e?i ortaya ??kartmaya ?al??an Ruy De Mendoza d?zenbazl?k ve ihanete kar?? sava? a?ar. Ancak kendini ve ailesini ?evreleyen tehlikelerin fark?nda de?ildir.
www.evrensel.net