???imiz kolay de?il?

?ampiyonlar Ligi 3. ?n eleme turu ilk ma??nda Kad?k?y?de Bel?ika temsilcisi Anderlecht?i 1-0 yenen Fenerbah?e?de teknik direkt?r Zico, gol yemeden galip gelmelerinin kendileri i?in ?nemli oldu?unu s?yledi.


?ampiyonlar Ligi 3. ?n eleme turu ilk ma??nda Kad?k?y?de Bel?ika temsilcisi Anderlecht?i 1-0 yenen Fenerbah?e?de teknik direkt?r Zico, gol yemeden galip gelmelerinin kendileri i?in ?nemli oldu?unu s?yledi.
Zico, iki ayakl? bir ma??n ilk aya??n? oynad?klar?n? ifade ederek, ?Bizim a??m?zdan galip olmam?z?n yan? s?ra gol yemememiz de ?nemliydi. Kendi saham?zda
yiyece?imiz gol dezavantaj olabilirdi. Saham?zdaki ma?a galibiyet i?in ??kt?k. Umar?m g?zel yapt???m?z ?eyleri devam ettiririz, hatalar?m?z? da k?sa s?rede gideririz. Bizi zorlu bir r?van? ma?? bekliyor? diye konu?tu.
Ma??n ilk yar?s?nda oyunun kontrol?n?n kendilerinde oldu?unu ifade eden Brezilyal? teknik adam, ??yi pas yap?yorduk. Ancak ikinci yar?da ?ok pas hatas? yapt?k ve rakibe oynama f?rsat? verdik. ?kinci yar? daha ?ok bizim saham?zda ge?ti. ?ki ?ampiyonun ma??nda bunun olmas? normal. Biz iyi oynarken 1 gol bulduk, onlar ise gol atamad?. Serdar ve savunmam?z gerekli m?dahaleleri yapt?? ?eklinde konu?tu.
?Taraftar?n tepkisi normal?
Oyundan ??karken taraftarlar?n Deniz?e g?sterdi?i tepkinin hat?rlat?lmas? ?zerine, Zico ??yle konu?tu: ?Taraftar?n tepkilerine her zaman sayg? duymu? bir insan?m. Her zaman taraftar?n destek vermesini isterim. Ama umuyorum ki Deniz bu durumdan etkilenmez. Ondan en iyi ?ekilde yararlan?r?z. Taraftar tepki g?sterebilir, ?nemli olan profesyonel futbolcunun bundan etkilenmemesidir.?
Zico, tak?mdaki her futbolcudan yararlanmak zorunda olduklar?n? belirterek konu?mas?n? ??yle s?rd?rd?: ?Bu haftaki lig ma??nda kadromuzda de?i?iklikler g?rebiliriz. 2-3 kulvarda oynad???n?z zaman, de?i?iklikler yapmak zorundas?n?z. Her futbolcumuzu haz?r tutmaya ?al???yoruz. Hepsinden yararlanmay? d???n?yorum. Futbolcular g?sterdikleri performanslar? ile Fenerbah?e?ye geliyorlar. Ba?ka bir sistemden geldikleri i?in, yeni ortama al??malar? i?in zaman gerekiyor. Futbolcular?m iyice birbirine al??t?ktan sonra bu da oyunumuza yans?yacakt?r.?
Futbolcular?n g?r??leri
Fenerbah?e?nin Brezilyal? y?ld?z? Roberto Carlos, Anderlecht kar??s?nda iyi bir oyun sergilediklerini kaydetti. Ma?ta gol yemediklerini kaydeden Roberto Carlos, ?Defansif olarak ?ok iyiydik. ?yi pozisyonlar da elde ettik. Avrupa ma?lar?nda sab?rl? davranmak laz?m. Rakibin ?st?m?ze gelmesi do?al. Kontroll? oynamam?z gerekiyor. Buradaki duygu ?ok farkl?. Taraftar muhte?em. ?imdilik ma??n ilki bitti. ?kinci ma?ta onlar daha ?ok ?st?m?ze gelecekler? ?eklinde konu?tu.
Fenerbah?e?nin Uruguayl? defans oyuncusu Lugano da Anderlecht kar??s?nda 1-0?l?k galibiyetle avantajl? bir skor yakalad?klar?n? s?yledi.
Bu sezon Fenerbah?e formas?yla ilk kez bir resmi ma?ta forma giyen Lugano, ?nemli bir galibiyet ald?klar?n? belirterek, ?Avrupa kupas? ma?lar? kolay ge?miyor ama avantajl? bir skor yakalad???m?z? d???n?yorum? dedi. Fizik olarak hen?z y?zde 100 haz?r olmad???n? anlatan tecr?beli oyuncu, ?Copa Amerika?dan sonra 20 g?n hi?bir ?ey yapmadan dinlendim. ?imdi biraz zamana ihtiyac?m var? diye konu?tu.
?te yandan, sar?-lacivertli ekibin gol aya?? Mateja Kezman ise Anderlecht ma??nda biraz ?anss?z oldu?unu dile getirerek, ?1-0 iyi bir sonu?. Umar?m ikinci ma?ta bunu korur ve tur atlayan taraf oluruz. Orada da i?imiz zor olacak ama skor avantaj? bizde? dedi.
Vercautern: Turu ge?ebiliriz
Anderlecht Teknik Direkt?r? Franky Vercautern, Fenerbah?e kar??s?nda ilk yar?da rakiplerinin, ikinci yar?da ise kendilerinin etkili oynad???n? s?yledi. Franky Vercautern iki y?zl? bir ma? oynand???n? belirterek, ??lk yar?da Fenerbah?e bask?l? oynad?, biz istedi?imizi yapamad?k. ?kinci yar? ise tam tersi oldu ve oyuna biz hakimdik. ?kinci yar?da Fenerbah?e?yi s?k??t?rd?k. Gol pozisyonlar? bulduk ama gole ?eviremedik? diye konu?tu.
1-0?l?k sonucun tehlikeli oldu?unu kaydeden Vercauteren, ?Ma??n sonucu tehlikeli ama imkans?z de?il. Orada sonucu lehimize ?evirebiliriz. ?kinci yar? g?sterdi?imiz performans? tekrarlarsak turu ge?ebiliriz. Elimizden geleni yapaca??z? dedi.
Anderlecht idman yapt?
Bu arada Anderlecht, Bel?ika?ya d?nmeden ?nce ?stanbul?da d?n sabah bir antrenman yapt?. Fenerbah?e Derea?z? Tesisleri?nde, teknik direkt?r Franky Vercautern y?netiminde ger?ekle?tirilen ve yakla??k 1 saat 15 dakika s?ren antrenmanda futbolular, pas ?al??mas?n?n ard?ndan taktik a??rl?kl? bir idman yaparlarken, ?ut ?al??mas?yla da idman? tamamlad?lar. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net