17 Ağustos 2007 04:00

Beksav?da Latin Amerika filmleri

BEKSAV?da bu ay Latin Amerika sinemas? izleyicilerle bulu?uyor. ?n?m?zdeki haftadan itibaren Latin Amerika sinemas?ndan son y?llarda ses getirmi? 12 film BEKSAV salonunda g?sterilecek.

Paylaş

BEKSAV?da bu ay Latin Amerika sinemas? izleyicilerle bulu?uyor. ?n?m?zdeki haftadan itibaren Latin Amerika sinemas?ndan son y?llarda ses getirmi? 12 film BEKSAV salonunda g?sterilecek.
15 A?ustos-2 Eyl?l 2007 tarihleri aras?nda d?zenlenecek ?Latin Amerika-T?rkiye K?lt?r Festivali? kapsam?ndaki 12 filmin ?o?unlu?u siyasi filmler. Bunlar aras?nda bizde Tanr?kent ismiyle g?sterilen ve ilgi g?ren ?Cidade de Deus? ile Venez?ella?da Hugo Chavez?e kar?? yap?lan ba?ar?s?z darbe giri?imini konu edinen ?Devrim Televizyondan Yay?nlanmayacak? (The Revolution Will Not Be Televised) isimli belgesel film dikkat ?ekiyor.
Bu festival kapsam?nda seyirciyle bulu?acak filmler aras?nda ?ne ??kan baz? filmler ?unlar: Arjantin G?nl?kleri; kay?p k?pe?ini aramak i?in otostopla yolculu?a ??kan 80 ya??ndaki Don Justo?nun ?yk?s?n? anlat?yor. Tanr?kent; Fernando Meirelles ve Katia Lund imzal?, Rio de Janerio?nun yoksul mahallelerinde a?l???n ve s?m?r?n?n kuca??na itilmi? ?ocuklar?n nas?l bir su? ?ebekesine d?n??t???n? yans?tan bir film. Merkez ?stasyonu; Rio de Jenerio merkez istasyonunda okuma yazma bilmeyenler i?in mektup yazan emekli ??retmenin ?yk?s?. Costa Gavras??n Kay?p??; 1970?li y?llarda General Pinochet?in askeri darbe ile y?netime geldi?i ?ili?de ya?ayan Charles Horman isimli Amerikal? gencin aniden ortadan kaybolmas?ndan sonra ya?ananlar? konu al?yor. Son Efsane: Commandete, Oliver Stone?un Fidel Castro ile yapt??? r?portajdan olu?uyor.
(K?LT?R SERV?S?)
(Bilgi i?in: www.beksav.org)
ÖNCEKİ HABER

bu ?ocuklardan zarar gelmez...

SONRAKİ HABER

Hakkari'de kurtların saldırısı sonucu 83 keçi ve koyun öldü

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa