on vakit

 • Adamin biri bir g?n ?ok hastalanm??, doktora gitmi?. Doktor adam? muayene ettikten sonra demi? ki: ??u tahlilleri yapt?r, haftaya gel?.


  Adamin biri bir g?n ?ok hastalanm??, doktora gitmi?. Doktor adam? muayene ettikten sonra demi? ki: ??u tahlilleri yapt?r, haftaya gel?. Bir hafta sonra adam tahlil sonuclar? elinde tekrar doktora gitmi?. Doktor sonu?lar? g?r?nce y?z? ek?imi?, ciddile?mi?. Bunun ?zerine adam sormu?:
  - N?oldu doktor bey, durum ?ok mu k?t??
  Doktor yan?t vermi?:
  - On vakit ?mr?n?z kalmi?...
  Adam:
  - On ne? On ay m?, y?l m?? On ne?
  Doktor:
  - Dokuz...
  www.evrensel.net