bir notunuz var

 • F?nd?kzade?de Do?an marka araban?n arka cam?ndaki b?y?k not: ?Bekir araba bug?n bana laz?m...


  F?nd?kzade?de Do?an marka araban?n arka cam?ndaki b?y?k not: ?Bekir araba bug?n bana laz?m... Ge? yatt?m, beni uyand?rma. Notu oku git...?
  Sar?yer?de bir apartman kap?s? yaz?s?: ?K?pe?imi ?ikayet eden karaktersiz! Bug?ne kadar mahallede hi? ev soyulmad? ise bu ?omar??n sayesinde idi. ?imdi k?na yak nank?r herif!?
  Bursa?da bo? bir apartman dairesinin cam?ndaki not: ?Daireyi g?rmek isteyenler, topluca toplan?p gelsin.?
  Cebeci?de bir bir kahvehane yaz?s?: ?L?tfen kavede polemik yapmay?n!?
  Ac?badem?de ?kiral?k ev? ilan?n?n alt?ndaki yaz?: ?Not: Almanya?da kimim kimsem yok!?
  Yerebatan Sarn?c??n?n yan?ndaki tuvalette yazan not: ?Tuvalet 250 000 TL. Paray? kutuya at?n. At?yormu? gibi yapmay?n.?
  ?ile?de bir bar kap?s?nda yaz?n g?r?lm?? bir yaz?: ?Erkekler dams?z giremez. Zaten sokmay?z.?
  Emin?n??nde bir ku??u d?kkan?ndaki yaz?: ?Ku?lar?n psikolojisi i?in gereksiz konu?may?n?z.?
  G?ng?ren?de bir d?kkan cam? yaz?s?: ?Bir milyoncuda her ?ey 1 milyon.?
  www.evrensel.net