17 Ağustos 2007 00:00

Bu zamana kadar oylar?m para babalar?na gitmi?

Merhaba Evrensel okurlar?. Ben Kayseri?den s?vac? Ahmet Atalan. Y?llarca emek g?c?yle ?al??an bir i??iyim.

Paylaş

Merhaba Evrensel okurlar?. Ben Kayseri?den s?vac? Ahmet Atalan. Y?llarca emek g?c?yle ?al??an bir i??iyim. Bu zamana kadar ?al??t???m?n hi?bir zaman faydas? olmad?. Niye? Bu zamana kadar bizi y?netenler, bizi derken i??iyi, ?ift?iyi de?il paralar?na para kat?p servetlerini art?ranlar?n liderleri ba?a geldi. ???iyi emek?iyi d???nen bir parti ba?a gelmedi.
Ama bu se?imlerde bizlerin hakk?n? savunacak, bizlere daha iyi bir ya?am sunacak ve bizlere sahip ??kacak bir parti bulduk o da EMEP. EMEP nedir, kimdir? Emek Partisi i??inin yan?nda olan bir partidir. Bizlere daha iyi, daha g?venli hayat verecek birileri var. Bu zamana kadar maalesef oylar?m?z? hep para babalar?na vermi?iz.
?imdi diyorum ki; gelin bizleri d???nen bir partimiz var. O de?erli ki?ilere hep birlikte sahip ??kal?m. ??nk? bu zamana kadar emek?iyi d???nen birileri gelmedi. Ba??m?za gelenler deveyle de?il TIR?la y?k?n? tuttu. Gittiler ve arkada sadece ezilen biz i??i ve emek?iler kald?.
Bug?n tek ba??na AKP iktidara geldi. Neden? ??nk? onlar?n medya patronlar? var. Oysa bizler de insan?z niye ger?ekleri s?ylemiyorlar. D???n?n bu kadar aciz bir ?lke. Her taraf? parsellenmi?, b?l?k b?l?k olmu? bir ?lke. Kalk?p Allah? da siyasete katt?lar. Neymi? kurakl?k Allah?tanm??? Peki ormanlar? da m? yakan Allah. Yang?nlardan yararlanan simsarlar var. D???n?n ye?illiksiz ve ormans?z hayat olur mu? ??te bunlara g?z yumup ?yak arkada?? diyen birileri var. Ondan sonra neymi? ?Allah?tan geldi susuzluk, kurakl?k.?
Peki d???nd?n?z m?, her g?n ?ehit cenazeleri geliyor. Bunlar? sanki vadesiyle ?lm?? gibi g?r?yorlar. ?imdi de birileri Meclis?te DTP ile MHP?yi birbirine d???rmeye ?al???yorlar. Niye kavga edelim arkada?? K?rd?, T?rk?, Laz?, ?erkesi, Av?ar? hepimiz insan?z. Medya emek?ilerin sorunlar?n? hi? dile getirmiyor, yok say?yor, demek ki bu medya ?lkeyi bir b?t?n olarak g?rm?yor. Medyaya sesleniyorum. Milleti birbirine d???rmeyi b?rak?n emek?ilerin ya?am?n? da g?r?n.
Ahmet Atalan in?aat i??isi (KAYSER?)
ÖNCEKİ HABER

Peru depremle sars?ld?

SONRAKİ HABER

Iğdır'da hayali seçmen vakası: Polis lojmanlarına 375 kişi kaydırıldı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa