G?l??n takip?isi olaca??z

T?S?AD Ba?kan? Arzuhan Do?an Yal??nda?, cumhurba?kanl??? se?im s?recinde yapt?klar? uzla?ma ?a?r?s?ndan, Abdullah G?l??n adayl???n? kastetmediklerini belirterek, ?Bu, G?l??n yetersiz oldu?u anlam?na gelmiyor.


T?S?AD Ba?kan? Arzuhan Do?an Yal??nda?, cumhurba?kanl??? se?im s?recinde yapt?klar? uzla?ma ?a?r?s?ndan, Abdullah G?l??n adayl???n? kastetmediklerini belirterek, ?Bu, G?l??n yetersiz oldu?u anlam?na gelmiyor. T?rkiye?nin cumhurba?kanl??? se?iminden dolay? krize s?r?klenmesini istemiyorduk. Onun i?in de uzla?ma diyorduk? dedi.
NTV?ye konu?an Yal??nda?, ?Gelinen noktada G?l iradesini adayl?ktan yana kulland?. G?l??n adayl?k konu?mas?ndaki a??klamalar? olumlu kar??lad?k; o konu?man?n takip?isi olaca??z. Bu yakla??m?n icraatta da kendini g?stermesini bekliyoruz? ?eklinde konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net