Fotoğraf: Evrensel

??ten atma protesto edildi

T?m Bel-Sen y?neticileri, 8 ?al??an?n? i?ten atmalar? nedeniyle Tez Koop-?? Sendikas? taraf?ndan protesto edildi.


T?m Bel-Sen y?neticileri, 8 ?al??an?n? i?ten atmalar? nedeniyle Tez Koop-?? Sendikas? taraf?ndan protesto edildi.
T?m Bel-Sen Genel Merkezi ?n?nde bir araya gelen Tez Koop-?? ?yeleri, T?m Bel-Sen ?al??an? arkada?lar?na destek verdiler. Eylemde ?At?lan i??iler geri al?ns?n?, ?Direne direne kazanaca??z? gibi sloganlar? at?ld?.
Tez Koop-?? Genel ?rg?tlenme Sekreteri Osman G?rsu, T?m Bel-Sen?in, kendi ge?mi?i ile uyu?mayan icraatlara imza atarak 8 i??inin i?ine son vermesine tepki g?sterdi. G?rsu, sendika y?neticilerinin, i?ten atmaya ekonomik s?k?nt?lar? gerek?e g?sterdi?ine i?aret ederek, ?Ancak bu karar? al?rken, ?al??anlar?n ?yesi oldu?u sendikaya dan??ma gere?i dahi duymam??, toplu i? s?zle?mesi h?k?mlerini ihlal etmi? ve sendikam?z?n g?r??me taleplerini oyalama y?ntemiyle bertaraf etmi?tir? dedi. ?Sendikan?n, kendi misyonuna uygun davranmas? ve emek merkezli y?netim anlay???n? benimsemesi en b?y?k temennimizdir? diyen G?rsu, sendikaya bir hafta s?re tan?d?klar?n?, olumlu sonu? alamazlarsa oturma eylemine ba?layacaklar?n? ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net