Bozuk bataryalar de?i?tirilsin

T?keticiler Derne?i (T?DER), Nokia cep telefonlar?nda kullan?lan BL-5C tipi bataryalar?n a??r? ?s?nma ve ?arj edilirken k?sa devre yapma tehlikesi nedeniyle toplat?ld???n?, t?keticilerin ?r?n? ald?klar? ma?azaya giderek paralar?n? geri alabileceklerini bildirdi.


T?keticiler Derne?i (T?DER), Nokia cep telefonlar?nda kullan?lan BL-5C tipi bataryalar?n a??r? ?s?nma ve ?arj edilirken k?sa devre yapma tehlikesi nedeniyle toplat?ld???n?, t?keticilerin ?r?n? ald?klar? ma?azaya giderek paralar?n? geri alabileceklerini bildirdi.
T?DER?den yap?lan a??klamaya g?re, s?z konusu ?r?n? sat?n alan t?keticiler, T?keticinin Korunmas? Yasas??ndan do?an haklar? gere?i ?r?n? sat?n ald?klar? ma?azaya g?t?rerek paralar?n? geri isteyebilecek. Ayr?ca ?r?n? de?i?tirebilecek veya zarar g?r?lm??se tazmin ettirebilecek.
S?z konusu bataryalar? anlamak i?in; batarya cihazdan ??kar?larak, ?n y?z?nde ?Nokia? ve ?BL-5C? yaz?s? bulunacak. Arka y?z?nde ?st tarafta Nokia logosu, alt tarafta da 26 karakterden olu?an batarya numaras? yer alacak. Aral?k 2005-Kas?m 2006 d?neminde Matsushita taraf?ndan ?retilen bataryalardan olup olmad???n? anlamak i?in de bu numara kullan?lacak. T?DER ayr?ca Cars die-cast araba serisinden ?Sarge? adl? oyuncak ciplerin ve Barbi-Tanner oyuncak bebeklerin sa?l?k riski ta??mas? nedeniyle toplat?ld???n? hat?rlatt?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net