18 Ağustos 2007 00:00

T?rbans?z kriz olmaz m??

T?rk Liras??n?n bir gecede rekor derecede de?er kaybetmesi de, borsada y?l?n en b?y?k d?????n?n ya?anmas? da, medyan?n ?kriz? kriterlerine uymad?.

Paylaş

T?rk Liras??n?n bir gecede rekor derecede de?er kaybetmesi de, borsada y?l?n en b?y?k d?????n?n ya?anmas? da, medyan?n ?kriz? kriterlerine uymad?. Haftalard?r i?inde t?rban olan olas? krizleri man?etten indirmeyen gazeteler, piyasalar? sallayan ekonomik krizi k???k haberlerle ge?i?tirdi.
Abdullah G?l??n Cumhurba?kanl??? adayl???n? a??klamas?yla yeniden i?inde ?kriz? ?ok say?da habere imza atan medya, d?nyay? sarsan ekonomik krize pek itibar etmedi. H?rriyet ?Borsa?da y?l?n en b?y?k d?????? ba?l???n? kullanmas?na ra?men, birinci sayfada bir spotla g?rd??? habere, ?Ha?emal? bale?, ?Yengemle evlenece?im? gibi haberlerden daha k???k yer ay?rd?.
Ak?am, ?Kriz de?il b?y?k dalga? haberiyle sars?nt?n?n abart?lmamas?n? istedi. Miliyet?in ?Piyasalarda kara hafta? ba?l???, krizin k?sa s?rede ge?ece?i izlenimini yaratt?. ?lkenin en ?ok satan gazetesi Posta, krizi hi? g?rmedi. Sabah ?Piyasada k?resel ?s?nma? ba?l???n? kulland??? haberinde, krizin ??kertti?i kesimin ?piyasa uzmanlar?? oldu?unu ?ne s?recek kadar garip ifadeler kulland?: ?D?nya borsalar?ndaki dalgalanma, piyasa uzmanlar?n? ??kertti.?
Yeni ?afak ?dalgalanma ge?ici? vurgusunu ?ne ??kard?. Zaman ?Dalgalanma s?r?yor? dedi. (MEDYA SERV?S?)
Sezer?i ??zemediler

Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?in yeni Bakanlar Kurulu?nu sunmaya gelen AKP Genel Ba?kan? Tayyip Erdo?an?a verdi?i ?Yeni Cumhurba?kan? baks?n? yan?t?, medyan?n kafas?n? kar??t?rd?. Erdo?an??n ?Jest yapt?? a??klamas?ndan da ikna olmayan bir?ok gazete, Sezer?i yine bu hareketinden dolay? da ele?tirdi. Olay, gazete ba?l?klar?na ??yle yans?d?: ?Kabine G?l?e havale? (Ak?am), ?Sezer klasi?i? (Bug?n), ?Liste G?l?e havale? (Cumhuriyet), ?Rest mi jest mi?? (H?rriyet, G?ne?), ?Listeye bile bakmad?? (Milliyet), ?Listeye bakmad? bile? (Posta), ?Sezer?den son g?n jesti? (Radikal), ?Liste cepte kald?? (Sabah), ?Jeste jest? (Star), ?Sezer topu G?l?e att?? (Takvim), ?Sezer?den anlaml? bir geri ?evirme? (Terc?man), ?Yeni kabine G?l?e kald?? (Terc?man), ?Sezer tutars?zl???? (Vakit), ?O listeye hi? bakmayay?m? (Vatan), ?Sezer?lik yapt?? (Yeni ?afak), ?Sezer?den jest; yeni kabine, yeni cumhurba?kan?n? bekleyecek? (Zaman). (MEDYA SERV?S?)
ÖNCEKİ HABER

Bas?n ?zg?rl???ne tehdit

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa