Fotoğraf: Evrensel

?Yolun ba??nday?z?

UEFA Kupas? 2. ?n eleme turu ilk ma??nda deplasmanda H?rvatistan??n NK Slaven Koprivnica tak?m?n? 2-1 yenen Galatasaray?da, teknik direkt?r Karl Heinz Feldkamp, daha yolun ba??nda olduklar?n? belirterek, ?Ancak ?stanbul?a galibiyetle d?nd???m?z i?in mutluyum.


UEFA Kupas? 2. ?n eleme turu ilk ma??nda deplasmanda H?rvatistan??n NK Slaven Koprivnica tak?m?n? 2-1 yenen Galatasaray?da, teknik direkt?r Karl Heinz Feldkamp, daha yolun ba??nda olduklar?n? belirterek, ?Ancak ?stanbul?a galibiyetle d?nd???m?z i?in mutluyum. ?zellikle ikinci yar?daki oyundan memnunum, galibiyetten ise daha ?ok memnunum. Benim tak?m?m Avrupa kupalar?nda deneyimsiz bir tak?m. 3-4 futbolcunun d???ndaki futbolcular?m, ilk kez Avrupa kupas? ma?? oynad?. Hava ko?ullar? da futbol oynamaya hi? elveri?li de?ildi.
?stanbul?da da galip gelip, UEFA?daki yolumuza devam edece?iz? diye konu?tu.
UEFA: Komuta Galatasaray?da
Slaven Koprivnica ile Galatasaray aras?nda oynanan ma??n ard?ndan UEFA, ?Galatasaray, H?rvatistan?da komutay? ele ald?? yorumu yapt?.
UEFA?n?n resmi internet sitesinde yer alan haber yorumda, ?Galatasaray, H?rvatistan?da komutay? ele ald?? ba?l??? kullan?l?rken, Galatasaray??n erken gelen golle geriye d??t???, ancak ma??n ilerleyen b?l?mlerinde skoru lehine ?evirmesini bildi?i kaydedildi.
Galatasaray??n ma??n 14. dakikas?nda Srebrenko Posavec?in penalt?dan att??? golle 1-0 geriye d??t??? belirtilirken, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupas??n? kald?ran sar?-k?rm?z?l?lar?n, ilk yar?n?n bitimine 3 dakika kala Ayhan Akman??n aya??ndan kazand??? golle ma?ta beraberli?i sa?lad??? aktar?ld?.
UEFA internet sitesi edit?rleri, 73. dakikada Volkan Yaman??n 25 metreden att??? frikik gol?yle sar? k?rm?z?l? tak?m?n tur avantaj?n? tamamen ele ge?irdi?ini kaydetti.
Ara vermediler
Bu arada Galatasaray, S?per Lig?de yar?n deplasmanda oynayaca?? Bursaspor ma??n?n haz?rl?klar?na ara vermeden ba?lad?. Teknik direkt?r Karl Heniz Feldkamp, ?stanbul d?n??? sar?-k?rm?zl? tak?m? Atat?rk Havaliman??ndan do?rudan Florya Metin Oktay Tesisleri?ne g?t?rerek, antrenmana ??kartt?.
Yakla??k 1 saat s?ren ?al??mada, Slaven Koprivnica kar??s?nda forma giyen oyuncular hafif ko?u yapmakla yetinirlerken, di?er oyuncular ise kondisyon ile pas ?al??mas?n?n ad?ndan birebirde adam ge?ip, gol atmaya y?nelik bir antrenman yapt?lar.
Ayr?ca, Koprivnica kar??s?nda forma giyen oyuncular?n grubunda idmana ba?layan Hasan??n, bu grubun tesislere d?nmesinin ard?ndan bu kez di?er grupla antrenman?n? s?rd?rmesi dikkat ?ekti.
?dmana, tedavileri s?ren Lincoln ile Linderoth kat?lmazken, hafif sakatl?klar? bulunan Ayd?n, Carrusca, An?l ve Serkan ise tak?mdan ayr? bir s?re ?al??t?.
Arda sakatland?
Galatasaray?da antrenman?n hemen ba??ndaki ?s?nma b?l?m?nde Arda?n?n bir anda yerde kalmas? pani?e neden oldu. Yerde ac? i?inde k?vranan Arda?ya sa?l?k heyeti an?nda m?dahale ederken, gen? futbolcunun s?rt kaburga kas?nda spazm oldu?u a??kland?.
K?sa s?reli tedavisinin ard?ndan yeniden arkada?lar?na kat?lan Arda, a?r?lar?n?n devam etmesi ?zerine ?al??may? b?rakt?.
Lincoln ve Linderoth?un tedavisi s?r?yor
?te yandan sakatl?klar? nedeniyle Slaven Koprivnica ma?? kadrosuna al?nmayan Lincoln ve Linderoth?un tedavisine tesislerde devam edildi.
Kul?p doktoru Murat ?evik, Lincoln??n ko?ulara ba?lad???n?, ancak Linderoth?un hen?z salonda dahi ?al??amad???n? belirtirken, bu iki oyuncunun da Bursaspor ma??nda oynayamama ihtimallerinin bulundu?unu ifade etti.
Galatasaray, bu sabah yapaca?? antrenman?n ard?ndan ??lenden sonra Bursa?ya gidecek. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net