Fotoğraf: Evrensel

Fenerbah?e?nin konu?u Gaziantepspor

S?per Lig?in 2. haftas?na bug?n Fenerbah?e ile Gaziantepspor aras?nda oynanacak kar??la?mayla devam edilecek.


S?per Lig?in 2. haftas?na bug?n Fenerbah?e ile Gaziantepspor aras?nda oynanacak kar??la?mayla devam edilecek.
Ligin ilk haftas?nda ?stanbul B?y?k?ehir Belediyespor?a 2-0 yenilerek b?y?k bir hayal k?r?kl??? ya?ayan sar?-lacivertliler, Avrupa ?ampiyonlar Ligi 3. ?n eleme turu ilk ma??nda Anderlecht kar??s?nda ald??? galibiyetten sonra bug?nk? kar??la?mada da Gaziantepspor?u yenerek, ligdeki ilk galibiyetini almay? hedefliyor. Sar?-lacivertlilerde, sakatl??? bulunan Appiah d???nda kadroda eksik oyuncu bulunmuyor.
?lk haftada evinde Kas?mpa?a?y? 2-0 yenerek lige 3 puanla ba?layan Gaziantepspor da bu zorlu deplasmandan puan ??kar?p ?st s?ralardaki yerini korumak hedefiyle m?cadele edecek.
??kr? Saraco?lu Stad??nda saat 21.45?te ba?layacak kar??la?ma Digit?rk Lig TV?den naklen yay?nlanacak.
43. bulu?ma
Fenerbah?e ile Gaziantepspor, bug?nk? ma?la birlikte, ligde 43. kez kar?? kar??ya gelecek. ?ki tak?m aras?nda geride kalan ma?larda Fenerbah?e?nin galibiyet say?s?nda 27-8 ?st?nl??? bulunuyor. Taraflar 7 ma?ta e?itli?i bozamazken, Fenerbah?e toplam 87, Gaziantepspor ise 45 gol att?. Taraflar?n ge?en sezon yapt??? ma?larda Fenerbah?e, ?stanbul?da 4-1, Gaziantep?te de 2-0 galip gelmi?ti.
G.Antep?in 13 y?ll?k ?zlemi
Gaziantepspor, uzun y?llar adeta ?k?k s?kt?rd???? Fenerbah?e kar??s?nda ligde yapt??? son 13 ma?ta da galip gelmeyi ba?aramad?. Fenerbah?e kar??s?nda ligdeki son galibiyetini 2000-2001 sezonunda evinde 2-1?lik skorla alan k?rm?z?-siyahl?lar, bu ma??n ard?ndan yapt??? son 13 lig ma??nda galip gelemezken, 12 kez yenildi, 1 kez de berabere kald?. Bu d?nem i?inde Fenerbah?e?nin 35 gol?ne, Gaziantepspor 10 golle kar??l?k verebildi.
?stanbul bilan?osu
Fenerbah?e, Gaziantepspor?a ?stanbul?da yapt??? lig ma?lar?nda b?y?k ?st?nl?k kurdu. Sar?-lacivertliler, Gaziantepspor ile kendi sahas?nda yapt??? 21 ma?ta 19 galibiyet al?rken, yaln?zca 1 kez yenildi, 2 kez de berabere kald?. Fenerbah?e, ?stanbul?da Gaziantepspor filelerine toplam 53 gol atarken, kendi kalesinde 15 gol g?rd?.
Gol rekoru
50. sezonuna giren Birinci Futbol Ligi?nde ?imdiye dek bir ma?ta en fazla gol, Fenerbah?e ile Gaziantepspor?un aralar?ndaki kar??la?mada filelere gitti.
?ki tak?m aras?nda 16 May?s 1992 tarihinde ?stanbul?da yap?lan ma?? sar?-lacivertli ekip 8-4 kazan?rken, filelere giden toplam 12 gol, Birinci Futbol Ligi?nde ?imdiye dek bir ma?ta at?lan en fazla gol olarak tarihe ge?ti.
Tarihi ma?
Fenerbah?e ile Gaziantepspor aras?nda ligde 2000-2001 sezonunda ?stanbul?da yap?lan ma? da adeta nefesleri kesti.
Ligde 29. haftada Fenerbah?e ??kr? Saraco?lu Stad??nda yap?lan kar??la?maya Fenerbah?e 61 puan ve averajla lider, Gaziantepspor ise 58 puanla 3. s?rada ba?lad?. Kar??la?man?n ilk yar?s?n? Gaziantepspor 3-0 ?nde kapad?. ?kinci yar?da Fenerbah?e, ?st?ste buldu?u gollerle inan?lmaz? ger?ekle?tirip, sahadan 4-3 galip ayr?ld? ve ?ampiyonluk yolunda ?nemli bir engeli ge?ti.
En farkl? skorlar
Fenerbah?e ile Gaziantepspor aras?ndaki randevular genelde goll? ma?lara sahne oluyor. Fenerbah?e, rakibi kar??s?ndaki en farkl? skorlu galibiyetlerini, tarihe ge?en 1991-1992 sezonunda 8-4, 1981-1982 ve 2003-2004 sezonlar?nda 5-1, 1998-1999 sezonunda da 4-0?l?k skorlarla ald?. Gaziantepspor ise Fenerbah?e ?n?nde en farkl? skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 5-1?lik sonu?la elde etti. (SPOR SERV?S?)
Appiah, Anderlecht r?van??na yeti?iyor

Fenerbah?e?nin Ganal? futbolcusu Stephen Appiah??n sakatl???n?n b?y?k ?l??de ge?ti?i ve ?ampiyonlar Ligi 3. ?n eleme turu r?van??nda, Bel?ika?n?n Anderlecht tak?m?yla 29 A?ustos?ta yap?lacak ma?tan 2-3 ?nce tak?mla birlikte ?al??malara ba?layaca?? a??kland?. Fenerbah?e Doktoru Piyer Arzuman, sezon ?ncesi dizinden a??r bir ameliyat ge?iren Appiah??n sakatl???yla ilgili olarak a??klamada bulundu. Ganal? oyuncunun sabah-ak?am yapt??? ?zel ?al??malarla haz?r hale geldi?ini vurgulayan Arzuman, ?Appiah, Anderlecht?le yap?lacak r?van? ma??ndan 2-3 g?n ?nce tak?mla birlikte ?al??malara ba?lar. Gerisine Zico karar verir? dedi.
www.evrensel.net