18 Ağustos 2007 00:00

G?NL?K

?yle bir hava yaratt?lar?
?yle bir k?ska? sahneye koydular ki?
??te bu, So?uk Sava???n so?ukla?t?r?lm?? propagandas?n?n?
Siyaset oyununun ad?d?r

Paylaş

?yle bir hava yaratt?lar?
?yle bir k?ska? sahneye koydular ki?
??te bu, So?uk Sava???n so?ukla?t?r?lm?? propagandas?n?n?
Siyaset oyununun ad?d?r.
?st?nde tipik Amerikan markas? as?l?d?r.
E?er g?ll? beyi destekliyorsan demokrats?n?
Kar??ysan darbeciden yanas?n!
Peki aras?? Aras? yok!
Adam evrakta sahtecilikten?
?zel harcamalar?n? devlete ?detmekten yarg?lanm???
?stelik para, icra ile metazori geri ?detilmi??
B?yle su?tan sab?kal? biri, k??k?? olabilir mi bile diyemiyorsunuz?
??nk? darbeci oluyorsunuz!
Darbeleri destekleyen medya ?efleri demokrat!
Darbelere kar?? ??kan demokratlar, G?l?e kar?? ??k?nca darbeci!
Memleketin gericile?mesi i?in yapmad???n? b?rakmayan?
Okul kitaplar?ndan bilimi at?p hurafeleri dolduran bunlar, demokrat!
Demokrasiyi, ?a?da?l???, bilimi savunanlar darbeci!
Napcazz ?imdi?
Yatcaz ?imdi!
***
Kadrola?ma en u? boyutlara ula?m???
Okullar medreseye?
Mektep idarecileri imamlara d?nd?r?lm???
Yine de g?ll? bey demokratt?r!
Ona kar?? ??kanlar ise darbeden yanad?r!
?yleyse demokratl???n ?l??s?n? konu?al?m.
Ve soral?m; g?ll? bey hayat?nda demokratl?k ad?na ne yapm??t?r?
E?er Irak??n i?gali demokratl?ksa?
Tamam, g?ll? bey Amerikan i?galini t?m benli?iyle savunmu??
Ve ?lkemizi i?gale ortak etmek i?in yan?p tutu?mu?tur!
Ki, ben ?imdi Irak??n haline bak?nca?
Her g?n ?len insanlar??
Par?alanan kollar? bacaklar? g?r?nce, g?ll? beyin demokrasi simgesi oldu?unu s?yleyenlere hak veriyorum!
Her patlayan bombada g?ll? beyi an?p, demokratl?k ne g?zel bir ?ey diyorum!
Yine mesela, memleketin do?usunu Amerikan ?ss? yapma kararlar?n? hat?rl?yorum.
Halk tepki koyup b?lge Amerikan ?ss? olmay?nca, g?ll? beyin demokratl???n?n eksik te?ebb?s d?zeyinde kald???n? g?r?p demokrasi ad?na ?z?l?yorum!
Daha sayal?m m??
Misal, y?zde onluk baraj? savunup devam ettirmeleri bile demokratl?k o zaman!
Yine ?lke kaynaklar?n?n?
Bankalar?n?n sat?lmas?? Fabrikalar? Limanlar? Telekom? Petkim falan?
Ve sorar?m; bu idare zaman?nda ka? grev yap?ld??
Ka? grev, tehlike say?lmad?, yasaklanmad??
Bunlar demokratl?k ad?na m? yap?ld??
Memlekette demokrasi var da, ondan m? grevler yasakland??
G?ll? bey ?ok ?demokratt?? ama, b?t?n yasaklar?n alt?nda imzas? vard?!
Kader i?te!
Ama yine de ?yle bir hava yarat?ld? ki?
G?ll? beyi destekleyen demokratt?r?
Kar?? ??kan darbe taraftar?d?r!
Napcaz ?imdi?..
Bu oyuna yatcaz m? ?imdi?
Y?cel Sarpdere
ÖNCEKİ HABER

Polise kimlik sordu dala??ndan oldu

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa