Devrim Muhaf?zlar??ndan misilleme

ABD?nin ?k?resel ter?r ?rg?tleri? listesine alaca??n? s?yledi?i ?ran Devrim Muhaf?zlar?, ABD?ye meydan okudu


ABD?nin ?k?resel ter?r ?rg?tleri? listesine alaca??n? s?yledi?i ?ran Devrim Muhaf?zlar?, ABD?ye meydan okudu.
?ran Devrim Muhaf?zlar? Genel Komutan? Yayha Rahim Safavi, Devrim Muhaf?zlar? (Pasdaran) G?n? dolay?s?yla ?sfahan?da yapt??? konu?mada, ABD?nin son zamanlarda ??ran ?slam devrimi, ?ran lideri ve Devrim Muhaf?zlar??ndan ?ok sert darbeler ald???n??, bunun i?in de ?ran?a kar?? ??fkeli? oldu?unu s?yledi.
?ABD, gelecekte Devrim Muhaf?zlar??ndan ?ok sert bir darbe daha alacak? diyen Safavi, ABD?nin bask?lar? kar??s?nda susmayacaklar?n? ve onlara kar?? ellerindeki b?t?n bask? ara?lar?n? kullanacaklar?n? ifade etti.
?ran?da d?n k?l?nan Cuma namaz?nda yap?lan konu?malarda da Devrim Muhaf?zlar??na tam destek verilmi?ti.
Tahran ?niversitesi?nde Cuma namaz? k?ld?ran Ayetullah Ahmed Hatemi, ??ran halk?, kendi devrimci ?ocuklar?n? yaln?z b?rakmayacak? demi?ti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net