Cumhurba?kan? Kayserili olacak

Cumhurba?kanl??? adayl??? i?in TBMM?ye ba?vuran iki aday?n da Kayserili ve ayn? liseden mezun olmalar? dikkati ?ekti


Cumhurba?kanl??? adayl??? i?in TBMM?ye ba?vuran iki aday?n da Kayserili ve ayn? liseden mezun olmalar? dikkati ?ekti.
22 Temmuz se?imlerinde Kayseri?den AKP?den birinci s?radan se?ilen Abdullah G?l ile MHP?den birinci s?radan Meclis?e giren Sebahattin ?akmako?lu, cumhurba?kanl??? se?iminde kar?? kar??ya geldi. Kayserililer ?Cumhurba?kanl??? se?iminde de iki aday da Kayserili. cumhurba?kan? Kayserili olacak? ?eklinde konu?uyor.
Ayn? liseden mezunlar
Ba?bakan Yard?mc?s? ve D??i?leri Bakan? Abdullah G?l, son yap?lan genel se?imlerde Kayseri?den 4??nc? d?nem milletvekili se?ilip, partisi taraf?ndan cumhurba?kanl???na aday g?sterildi. Parti ve sivil toplum ?rg?tlerini ziyaret eden G?l??n kar??s?na MHP, ayn? se?im b?lgesinden 1?inci s?raya koydu?u Sebahattin ?akmako?lu?nu cumhurba?kanl???na aday g?sterince, Kayseri?deki ?eki?me ve yar?? bu kez cumhurba?kanl???na yans?d?. Kayseri Lisesi?nden mezun olan iki rakibin foto?raflar? da okulun giri?indeki panoda s?raland?. Foto?raflardan Abdullah G?l??n alt?nda ?Ba?bakan? yaz?s? ve k?sa ya?am ?yk?s? bulunurken, Sebahattin ?akmako?lu?nun alt?nda ise ?Milli Savunma Bakan?? yaz?s? ve hayat hikayesi bulunuyor. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net