20 Ağustos 2007 00:00

Tek g?nl?k tatil keyfi

?nsanlar yaz ile beraber f?rsat bulduk?a e?, dost, akraba, konu kom?u ile en yak?n mesafedeki deniz ya da piknik alan?nda kendine alternatif tatil olas?l??? sa?l?yor.

Paylaş

?nsanlar yaz ile beraber f?rsat bulduk?a e?, dost, akraba, konu kom?u ile en yak?n mesafedeki deniz ya da piknik alan?nda kendine alternatif tatil olas?l??? sa?l?yor. Tatilini ?stanbul'da ve b?t?eye uygun de?erlendirmenin bir?ok yolu var. ?rne?in Sarayburnu'nda denize girip bir yandan da piknik yaparak g?zel bir g?n ge?irmek m?mk?n.
Denize girip piknik yapanlar?n say?s? art?nca hem insanlar?n g?zel vakit ge?irmelerini sa?lamak, hem de para kazanmak i?in sat?? yapan esnaf?n da mekan? olmu? buralar.
2 YTL'ye yar?m ekmek, 2 YTL'ye ?ort
Mangal yapan, bir yandan da denizin tad?n? ??karan Sara? ailesi, bu tatilini Sarayburnu'na gelerek de?erlendirmi?. Tatil diyoruz, ??nk? uzun uzun tatil yapacak f?rsatlar? yok. Ba?c?lar'dan Sarayburnu Sahili?ne gelerek denize giren Ali Sara?, "Hafta sonlar?m?z? kullan?yoruz tatilimizi, ailece gelip buralarda ge?iriyoruz. ?ki aile ile y?zmeye geldik, bazen Kilyos'a gidiyoruz. Buran?n denizi de g?zel. Tatil yap?yoruz. Ayr?ca bir tatilimiz yok, olan? ile de memleketimiz Konya'da hasret gidermekten ba?ka olmuyor" diye konu?uyor. "Tabii insan?n can? ister ki 10-15 g?n bir tatil beldesinde ge?irmek zaman?n?" diyen Sara?, maddiyat?n her ?eyin ?n?ne ge?ip bir?ok ?eyi belirledi?ini ve buran?n onlar i?in bi?ilmez bir kaftan oldu?unu s?yledi. E?i ise bunu do?rulayarak, "Ana baba, akraba g?rmek bizde zaten tatil say?l?yor. ?nsan?n do?du?u topra?a, memleketine gitmesi bile g?zel" diyor.
Yanlar?ndaki Ramazan Er??nar araya giriyor, Sarayburnu'na gelip nas?l mutlu olundu?unu tarif ediyor: "Buraya geliyor 2 YTL?ye bir yar?m ekmek yiyor, 2 YTL'ye de ?ort sat?n al?yor. Hem denize girmi? oluyor, hem de yar?m ekmek ile pikni?ini yap?yor, bu kadar basit. Ba?ka alternatif bir yer olmad??? gibi buras? da kolay alternatif olan bir yer. Bizim tatilimiz b?yle ge?iyor, cumartesi pazarlar? buralara gelerek. Tam fakir yeri buras? yani."
Ya s?ca??n alt?nda ?al??anlar?..
Sarayburnu'nda bal?k??s?ndan d?rb?nc?s?ne, kuruyemi? ve su sat?c?s?na kadar ekmek paras?n? kazanmaya ?al??anlar da yok de?il. S?ca??n aln?nda ekmek paras? i?in ?al??anlardan biri, kuruyemi? satan 13 ya??ndaki Fatih ?zkarde?. 8. s?n?fta okuyan ?zkarde?, okuldan sonra yaz?n babas?na yard?m edip aile b?t?esine katk? sa?l?yor.
?stanbul'u biraz daha olsun yak?ndan g?rmek i?in insanlar, Fatma Ert?rk'?n 5 dakikas? 5 kuru? olan d?rb?nlerini kiral?yor. 25 y?ld?r bu i?i yapan Ert?rk, sabahtan gelip hava kararana kadar ?al???yor. Ert?rk de bir?ok esnaf gibi i?lerin durgunlu?undan ?ikayet?i. (?stanbul/EVRENSEL)
Sevim Kahraman - ?zg?r Cengizbay
ÖNCEKİ HABER

Odunpazar??na meddah gelmi?

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten tutuklu yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa