Fotoğraf: Evrensel

Odunpazar??na meddah gelmi?

Eski?ehir'in en eski yerle?im b?lgesi olan Odunpazar?, geleneksel T?rk tiyatrosunun en ?nemli kollar?ndan biri olan meddah g?sterisiyle eski g?nlerinden birini ya?ad?.


Eski?ehir'in en eski yerle?im b?lgesi olan Odunpazar?, geleneksel T?rk tiyatrosunun en ?nemli kollar?ndan biri olan meddah g?sterisiyle eski g?nlerinden birini ya?ad?. Eski?ehir Sanat Tiyatrosu oyuncusu Latif Tiftik?i, Beyler Sokak?taki "Eski Bah?e"de, Odunpazar?'n?n eski g?nlerini, g?nl?k ya?ant? i?indeki insanlar?n?, 1920'li y?llarda ?stanbul'dan gelip Eski?ehir'de meddahl?k yapan Edip Efendi'yi, de?erlerin yok olmas?n? dayatan de?i?imi anlatt?.
Zeynep Arkant ve Sevim ?lmezer taraf?ndan Odunpazar?'n?n dokusuna uyumlu bi?imde haz?rlanan "Eski Bah?e"deki g?steri ?ncesi, Eski?ehir Sanat Tiyatrosu oyuncular?, ellerindeki davulla Odunpazar?'n? dola??p halk? meddah g?sterisine davet etti.
Eski?ehir Sanat Tiyatrosu'nun y?netmenli?ini de y?r?ten Latif Tiftik?i, meddah g?sterilerini Odunpazar?'ndaki farkl? mekanlarda s?rd?receklerini belirterek, "Baz? de?erlerimizi ya?atmak istiyoruz. Bu de?erler, bizi biz yapan de?erlerdir. Odunpazar?'n?n g?nl?k ya?ant?s? i?inde; ya?l?lar?n?, gen?lerini, s?k?nt? ve sevin?lerini, hatta delilerini anlataca??z" dedi. (Eski?ehir/EVRENSEL)
Rahmi Eme
www.evrensel.net