20 Ağustos 2007 00:00

Asya ve Amerika?y? kas?rgalar vuruyor

Asya?da Tavyan?? vuran Sepat tayfununun ?in?e de vurdu?u haberleri gelirken, Amerika?da da Dean kas?rgas?n?n Karayip Adalar?n? vurarak Hispaniola Adas?, Jamaika ve Meksika?n?n Yukatan Yar?madas?na y?neldi.

Paylaş

Asya?da Tavyan?? vuran Sepat tayfununun ?in?e de vurdu?u haberleri gelirken, Amerika?da da Dean kas?rgas?n?n Karayip Adalar?n? vurarak Hispaniola Adas?, Jamaika ve Meksika?n?n Yukatan Yar?madas?na y?neldi.
R?zgar?n h?z?n?n saate 242 kilometreyi buldu?u Dean kas?rgas?n?n St. Lucia, Martinik ve Dominik adalar?nda 3 ki?inin ?l?m?ne yol a?t???, arkas?nda seller, y?k?nt?lar b?rakarak ilerledi?i haber verildi.
Halen 4??nc? kategoride olan kas?rgan?n hafta sonunda Karayiblerin ?l?k sular?nda ilerlerken g?? kazanarak 72 saat i?inde ?ok y?k?c? olan 5?inci kategoriye ula?aca?? tahmin ediliyor.
Dean kas?rgas?n?n ?ar?amba g?n? ABD?ye tehdit edebilece?i, ancak Yukatan ?zerinden ge?erken g?c?n? biraz kaybedebilece?i belirtildi.
?in?de 9 can ald?
Tayvan?da bir ki?inin ?l?m?ne neden olan Sepat kas?rgas?n?n da ?in?in do?usundaki Zhejiang kentini vurmas? sonucu ise 9 ki?inin ?ld???, 60?dan fazla ki?inin de yaraland??? bildirildi.
?in resmi haber ajans? Xinhua, Sepat kas?rgas?n?n etkisiyle olu?tu?una inan?lan hortumun, Cangnan il?esinde 156 evin y?k?lmas?na, 8?i a??r 60?dan fazla ki?inin yaralanmas?na yol a?t???n? duyurdu. Haberde, saatte 120 kilometre h?zla esen Sepat kas?rgas?n?n ?lkenin kuzeyine do?ru do?ru y?neldi?i belirtildi.
Sepat kas?rgas?n?n ?in?e ula?madan ?nce tedbir olarak Zhejiang, Fujian ve Guagndong eyaletlerinde 900 binden fazla ki?i tahliye edildi.
?te yandan, Uluslararas? Uzay ?stasyonu?na giden Amerikan uzay meki?i Endeavour?un da kas?rga tehdidi y?z?nden D?nya?ya erken d?nmesinin g?ndemde oldu?u bildiriliyor.
NASA, nihai karar?n yak?n zamanda verilece?ini bildirdi.
Uzay meki?i Endeavour'daki astronotlar ise 6.5 saatlik son uzay y?r?y???n?, meki?in erken d?nme ihtimali nedeniyle iki saat k?saltarak yapt?.
Dave Williams ve Clay Anderson ?nce istasyon ?zerine bir denetleme vinci yerle?tirdi, daha sonra bir anten ?er?evesini sa?lamla?t?rd? ve istasyon d???ndaki iki deneyi tamamlad?.
?ki astronotun uzay y?r?y???n?n ortas?na do?ru istasyon i?inde yang?n alarm? ?ald???, ancak i?erdeki astronotlar duman kokusu almad?klar? ve g?rmedikleri i?in bunun yanl?? alarm oldu?u belirtildi. Yanl?? alarm uzaydaki y?r?y??? etkilemedi. (DI? HABERLER)
ÖNCEKİ HABER

?ngiliz komutanlar Irak?tan ?ekilmek istiyor

SONRAKİ HABER

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet: Gazetecilikten tutuklu yok

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa