20 Ağustos 2007 00:00

CHP: G?l cumhurba?kan? olursa ??l?ml? ?slam? h?z kazan?r

CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mustafa ?zy?rek, Abdullah G?l??n cumhurba?kan? olmas? durumunda, ??l?ml? ?slam? modelinin h?z kazanaca??n? savundu.

Paylaş

CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Mustafa ?zy?rek, Abdullah G?l??n cumhurba?kan? olmas? durumunda, ??l?ml? ?slam? modelinin h?z kazanaca??n? savundu.
T?rkiye?deki sosyal hayat ve hukuk d?zenini ?din? referansl? hale getirme m?cadelesinin yo?un bir ?ekilde s?rd???n? savunan ?zy?rek, ?T?rkiye laik, demokratik bir cumhuriyet. Biz bu cumhuriyeti ya?atmak istiyoruz? diye konu?tu.
Mustafa ?zy?rek, cumhurba?kan? se?im s?recine ili?kin ANKA?n?n sorular?n? yan?tlad?.
Erdo?an, G?l ve Ar?n???n, ?milli g?r??? gelene?inden geldi?ini an?msatan ?zy?rek, milli g?r?? gelene?inin amac?n?n da ?toplumsal hayat? dinselle?tirmek? oldu?unu belirtti.
Ba?bakan Erdo?an ve AKP kurmaylar?n?n 28 ?ubat s?recinden ders ald?klar?n? s?ylediklerini hat?rlatan ?zy?rek, ??yle devam etti: ?Ders ne? Ders, daha gizli yapmak. Takiyeci davran??lar? ?n plana ??karmak ve b?ylece giderek T?rkiye?yi dini referansl? bir ?lke haline getirmek. Hukuk sistemimizi, sosyal hayat?m?z? ve en ?nemlisi ya?am tarz?m?z? dinselle?tirmek; temel hedef bu. Bu hedef, T?rkiye?de ve Ortado?u?da ??karlar? olan d?? g??lerin de i?ine geliyor. Onlar da diyorlar ki, ?T?rkiye art?k ?l?ml? ?slam ?lkesidir. Bug?nk? iktidar da ?l?ml? ?slama do?ru ad?m ad?m gitmektedir, bunu destekleyelim?... G?l??n adayl???n?n Avrupa ve ABD taraf?ndan desteklenmesinin nedeni budur.?
?Askeri darbeyi temenni etmiyoruz?
T?rkiye?de Atat?rk ve laikli?i savunma g?revinin sadece CHP?nin olmad???n? belirten Mustafa ?zy?rek, ?Bu noktada kendini sorumlu hisseden ?evreler var, pek ?ok insan var. Onlar?n da bu y?nde ?aba g?stermesi do?ald?r. Bizim m?cadele edebilmemiz i?in demokratik d?zenin ya?amas? gerekir? diye konu?tu.
CHP?nin hi?bir d?nemde askeri darbelerden yana olmad???n? savunan ?zy?rek, ?Biz askeri darbeyi temenni etmeyiz, istemeyiz de. Bizim kavgam?z, bizim m?cadelemiz demokratik d?zen i?in. Ancak T?rkiye?de Atat?rk??, laik demokratik yap?y? savunmak, sadece CHP?nin g?revi de?il? dedi. ?zy?rek, CHP?ye y?nelik ?asker partisi? yak??t?rmalar?na da tepki g?sterdi. (Ankara/ANKA)
ÖNCEKİ HABER

DSP?nin Ecevit?siz ilk kurultay? topland?

SONRAKİ HABER

Bursa’da KESK üyeleri, İstanbul bölge mitingine çağrı yaptı

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa