Meclis Ba?kanl?k Divan? ilk defa toplanacak.

TBMM Ba?kanl?k Divan? 23. d?nem ilk toplant?s?n? bug?n yapacak.


TBMM Ba?kanl?k Divan? 23. d?nem ilk toplant?s?n? bug?n yapacak. TBMM Ba?kan? K?ksal Toptan, ilk olarak Ba?kanl?k Divan? ?yeleri ile birlikte bug?n saat 10.00?da An?tkabir?i ziyaret edecek. An?tkabir ziyaretinin ard?ndan Ba?kanl?k Divan?, saat 11.00?de TBMM?nin yeni ba?kan? K?ksal Toptan ba?kanl???nda Divan Salonu?nda toplanacak.
K?ksal Toptan, saat 15.00?te ise cumhurba?kanl??? se?imi ilk turunu y?netecek. ?te yandan ge?en hafta olu?turulan Meclis Ba?kanl?k Divan??n?n, Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?i ziyaret etmeyecek olmas? dikkat ?ekti. (Ankara/ANKA)
www.evrensel.net