20 Ağustos 2007 00:00

Belediye: Mu??ta i?me suyu sa?l?ks?z

Mu? Belediye Ba?kan? Necmettin Dede, 4 mahallede i?me suyu hatt? ile kanalizasyon hatt? yan yana yap?ld??? i?in vatanda?lar?n y?llard?r sa?l?ks?z su t?ketti?ini s?yledi.

Paylaş

Mu? Belediye Ba?kan? Necmettin Dede, 4 mahallede i?me suyu hatt? ile kanalizasyon hatt? yan yana yap?ld??? i?in vatanda?lar?n y?llard?r sa?l?ks?z su t?ketti?ini s?yledi.
Mu??un Minare, Dere, Muratpa?a ve Kale mahallelerinde 30 y?l ?nce ilkel y?ntemlerle yap?lan kanalizasyon ile i?me suyu ?ebekesinin ge?ti?i ayn? kanalda s?zmalar?n oldu?u ve borular?n patlamas? sonucu i?me suyuna la??m suyunun kar??t??? belirtildi. Kanalizasyon ve i?me suyu ?ebekelerini birbirinden ay?rmak i?in ?al??ma ba?latan belediye, ya?anan sorunu ??zmeyi hedefliyor. Mu? Belediye Ba?kan? Necmettin Dede, sorunun ciddi boyutlarda oldu?unu ifade ederek, belediyenin tek ba??na sorunu ??zemeyece?ini, hay?rsever vatanda?lardan yard?m beklediklerini s?yledi. Ge?mi?te yap?lan ?al??malar nedeniyle i?me suyu, kanalizasyon ve elektrik hatt?n?n ayn? kanal ?zerinden ge?ti?ini, b?lgedeki halk?n y?llardan beri sa?l?ks?z su i?ti?ini dile getiren Dede, ?unlar? ifade etti:
?Bu b?lgedeki i?me suyu borular? plastik oldu?u i?in ve zaman zaman patlad??? i?in yak?n?ndan ge?en kanalizasyon bu suya kar??maktad?r. Bu ?ok ?nemli bir sorundur. Belediyenin bu sorunu ??zecek maddi g?c? yoktur. S?z konusu 4 mahallemizin altyap?s? ile ilgili bir kroki bile elimizde yok. Kanalizasyon ?ebekesi bu mahallelerde yer yer evlerin alt?ndan ge?mektedir. Vatanda?, kanalizasyon ?ebekesinin ?zerine ev yapm??. Burada yakla??k 30 bin ki?inin sa?l??? tehdit alt?nda.?? (Mu?/D?HA)
ÖNCEKİ HABER

KONUM

SONRAKİ HABER

Akar: Bedelli askerlikten 9 milyar 533 milyon lira gelir elde edildi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa