Fotoğraf: Evrensel

Temmuzda cnbc-e 22,00

Duvara Kar???n?n y?netmeni Fatih Ak?n?dan duygusal bir komedi. Hayat?n ac?mas?z karma?as? i?inde ka??r?lan g?zellikleri, ?zellikle de a?k? anlat?yor.


Duvara Kar???n?n y?netmeni Fatih Ak?n?dan duygusal bir komedi. Hayat?n ac?mas?z karma?as? i?inde ka??r?lan g?zellikleri, ?zellikle de a?k? anlat?yor. Hemen hemen kimsenin ciddiye almad???, pek fazla sosyal ya?ant?s? olmayan, i?ine kapan?k bir ki?ili?e sahip Daniel, kendi k???k d?nyas?nda ya?ayan gen? ve yaln?z bir ??retmendir. ??rencileri, i?i onunla dalga ge?meye kadar g?t?rmektedirler. Daniel, kad?nlardan da yeterince sayg? ve ilgi g?rmemektedir. Talih Daniel i?in kendisine ilk g?r??te a??k olan Juli ile tan??t???nda de?i?meye ba?lar. Juli, a?kta ?ans getirece?i ?srar?yla ona y?z?k satan bir i?portac?d?r. Ancak i?ler Juli?nin planlad??? gibi gitmez ve Daniel kendisine de?il, bir T?rk k?z? olan Melek?e a??k olur.
www.evrensel.net