Fotoğraf: Evrensel

Son prova ?zmir?de

?spanya?da 3-16 Eyl?l tarihleri aras?nda yap?lacak Avrupa Basketbol ?ampiyonas? finalleri ?ncesinde (A) Milli Tak?m i?in son s?nav niteli?ini ta??yan ?Efes Pilsen World Cup 6?, 22-26 A?ustos tarihleri aras?nda ?zmir Halkap?nar Spor Salonu?nda yap?lacak.


?spanya?da 3-16 Eyl?l tarihleri aras?nda yap?lacak Avrupa Basketbol ?ampiyonas? finalleri ?ncesinde (A) Milli Tak?m i?in son s?nav niteli?ini ta??yan ?Efes Pilsen World Cup 6?, 22-26 A?ustos tarihleri aras?nda ?zmir Halkap?nar Spor Salonu?nda yap?lacak.
Avrupa ?ampiyonas? finalleri ?ncesinde haz?rl?klar?n? halen ?stanbul?da s?rd?ren (A) Milli Tak?m, Efes Pilsen World Cup 6 i?in bug?n ?zmir?e gidecek.
?zmirli basketbolseverler, ?in, S?rbistan, H?rvatistan, Polonya ve Letonya milli tak?mlar?n?n kat?laca?? turnuvada basketbola doyacak. Turnuva, ?12 Dev Adam? i?in Avrupa ?ampiyonas? ?ncesi son s?nav niteli?ini ta??yor. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net