Bar??arock sergisi Kar?? Sanat?ta

Bar??arock Kar?? Festival, be? y?ll?k g?rsel ser?veniyle bug?nden itibaren Kar?? Sanat ?al??malar??nda.


Bar??arock Kar?? Festival, be? y?ll?k g?rsel ser?veniyle bug?nden itibaren Kar?? Sanat ?al??malar??nda. ?Bar??arock Foto?raf Sergisi? festivalin video ve foto?raflar?n? bir araya getirerek be? y?ll?k birikimini g?zler ?n?ne seriyor.
2003 y?l?nda 5 bin ki?i ile d?zenlenen ilk Bar??arock bug?n sava?a, ?rk??l??a ve k?resel ?s?nmaya odaklanan muhalif duru?uyla, ?cretsiz, k?r amac? g?tmeyen ve sponsorsuz bi?imde yoluna devam ediyor. 2006 y?l?nda Sar?yer Mehmet Akif Ersoy Piknik Alan???nda 100 bini a?k?n ki?inin kat?l?m?yla yap?lan Bar??arock?a uluslararas? d?zeyde sanat?? kat?lm??t?. Kar?? Sanat ?al??malar??ndaki ?Bar??arock Foto?raf Sergisi?, Kar?? Festivali hayata ge?iren g?n?ll?ler ile koordinasyon ekibinin ki?isel ar?ivlerinden yola ??k?larak bir araya getiriliyor. 50?nin ?zerinde foto?raf ile festivalin belgesel videolar? e?li?inde izlenebilecek sergi, i?erdi?i metinler ve bas?ndaki yans?malar?yla da manifestosunu ortaya koyuyor. Sergi ayr?ca, 24 - 25 ve 26 A?ustos tarihlerinde yine Sar?yer Mehmet Akif Ersoy Piknik Alan??nda ?cretsiz yap?lacak be?inci festival i?in de bir a??k ?a?r? olma amac?n? ta??yor. 1 Eyl?l?e kadar a??k kalacak sergi pazar g?n? hari? 11.00-19.00 saatleri aras?nda g?r?lebilecek. (K?LT?R SERV?S?)
Ayr?nt?l? bilgi i?in:Kar?? Sanat ?al??malar?
Tel: 0212 245 15 08 ? Ay?e ?etinkaya
[email protected]
?nternet: www.karsi.com / www.barisarock.org
www.evrensel.net