Hollywood?da 2007 yaz? rekorlarla tarihe ge?ti

Gi?e rekortmeni 4 film; ?Karayip Korsanlar?: D?nyan?n Sonu?, ??r?mcek Adam 3?, ?Shrek 3? ve ?Transformers? has?latlar?yla 2007 yaz? Hollywood tarihine ge?ti.


Gi?e rekortmeni 4 film; ?Karayip Korsanlar?: D?nyan?n Sonu?, ??r?mcek Adam 3?, ?Shrek 3? ve ?Transformers? has?latlar?yla 2007 yaz? Hollywood tarihine ge?ti. ?lk kez bir yaz mevsiminde 4 filmin ABD sinemalar?nda 300 milyon dolar baraj?n? a?mas? ve d?nya ?ap?nda da rekor k?rmas?, yap?mc?lar?n y?z?n? g?ld?rd?. Sinema sekt?r? yay?n organ? ?variety?, Hollywood?da yaz mevsiminin rekorlarla sona ermeye haz?rland???n? duyurdu.
?r?mcek Adam
Hollywood a??s?ndan elde edilen gi?e has?lat?, art?k sinema sekt?r?n?n elde etti?i rakamlar?n y?kselebilece?i ??tan?n daha yukar?lara ta??nd???n? ortaya koydu. ABD sinemalar?nda ilk kez 4 film birden, gi?e has?lat? a??s?ndan baraj kabul edilen 300 milyon dolar? a?t?. Bu yaz ABD sinemalar?nda en y?ksek gi?e has?lat?n? ??r?mcek Adam? serisinin ???nc? filmi elde etti. Y?netmenli?ini Sam Raimi?nin ?stlendi?i, d?nyaca ?nl? ?izgi roman serisinden beyaz perdeye uyarlanan film, ABD sinemalar?nda 336 milyon 436 bin, yurtd??? has?latta (Kuzey Amerika sinemalar? hari? t?m d?nya sinemalar?) 553 milyon 628 bin, d?nya ?ap?nda ise 890 milyon 65 bin dolar gi?e has?lat?na imza att?. Seride, ??r?mcek adam? karakterini gen? oyuncu Tobey Maguire canland?rm??t?.
?Korsan? zaferi
Karayip Korsanlar??n?n ?has?lat gemisi?, serinin ???nc? ve son halkas?nda da tam yol gitti. ?Karayip Korsanlar?: D?nyan?n Sonu? isimli yap?m, d?nya sinemalar?nda bu yaz en y?ksek has?lat? kazanan yap?m unvan?n? elde etti. Prod?ksiyon maliyeti 300 milyon dolar olan film, ABD sinemalar?nda 307 milyon 671 bin, yurtd??? has?latta 647 milyon 111 bin, d?nya ?ap?nda ise 954 milyon 782 bin dolarl?k rekora imza att?. Seyirciyle 25 May?s 2007 tarihinde bulu?an filmin y?netmenli?ini Gore Verbinski ?stlenmi?, ba?rol?nde ise Johnny Depp, Orlando Bloom ile Keira Knightley yer alm??t?. Sineman?n sevimli ye?il devi Shrek, yaz?n rekortmen filmlerinin kahramanlar? aras?ndayd?. Serinin ???nc? halkas?, ABD sinemalar?nda 321 milyon 12 bin, yurtd??? has?latta 412 milyon 87 bin, d?nya ?ap?nda ise 733 milyon 99 bin dolar kazand?rd?.
Rekortmen filmlerden ?Transformers? ise ABD sinemalar?nda 305 milyon 60 bin, yurtd??? has?latta 329 milyon 412 bin, d?nya ?ap?nda ise 634 milyon 472 bin dolar elde etti. Toplam maliyeti 150 milyon dolar olan film, 3 Temmuz?da izleyiciyle bulu?mu?tu.
2006 yaz?n?n ?n?ne ge?ti
Bu 4 rekortmen filmin de aralar?nda bulundu?u 13 yaz filmi, 100 milyon dolar baraj?n? ge?erek yap?mc?lar?na sevin? ya?att?. Filmlerin elde ettikleri gi?e has?lat?yla gelen toplam gelir, Hollywood?un ba?ar?l? ge?en 2004 ve 2006 yaz mevsimi rekorlar?n?n da ilerisine gitti. ?Rekorlar yaz?? olarak an?lan 2004 yaz?n?n y?zde 6, ge?en yaz?n ise y?zde 10 ?n?ne ge?ildi. Bu arada, yeni g?sterime giren yap?mlar aras?nda yer alan ?Harry Potter ve Z?mr?d?anka Yolda?l???? ABD sinemalar?nda 276 milyon, ?The Simpsons Movie? 160 milyon, Bruce Willis?in ?Zor ?l?m? serisinin yeni filmi 132 milyon, George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Al Pacino gibi ?nl?lerin rol ald??? ?Ocean?s Thirteen? ise 116 milyon dolar gi?e has?lat? elde etti. Gi?e has?lat? uzmanlar?, yaz aylar?n?n gi?e rekorunu yorumlarken, bu rakamlar?n, sinema sekt?r?n?n h?l? b?y?meye a??k oldu?unun ve izleyicinin art?k sinema salonlar?n? tercih etmedi?i y?n?ndeki tezlerin ??r?d???n?n g?stergesi oldu?unu belirtti. ?Transformers? adl? filmin Paramount ile birlikte yap?mc?l???n? ?stlenen DreamWorks ?irketinin ba?kan? ve orta?? Stacey Snider, ?Bu g?sterdi ki, e?er insanlara ?ok iyi hikayeler sunuyorsan?z, bunu da efektlerle ve b?y?k bir h?nerle destekliyorsan?z, evlerinden d??ar? ??kmak ve onu g?rmek istiyorlar? dedi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net