Kay?p notalar bulundu

Alman besteci Kurt Striegler?in 1923 y?l?nda bestelemesinden sonra Almanya ve T?rkiye?de defalarca ?al?nan T?rk-?zmir Mar???n?n kaybolan notalar?, Ahmet Piri?tina Kent Ar?ivi ve M?zesi g?revlilerinin ?al??malar? sonucu bulundu.


Alman besteci Kurt Striegler?in 1923 y?l?nda bestelemesinden sonra Almanya ve T?rkiye?de defalarca ?al?nan T?rk-?zmir Mar???n?n kaybolan notalar?, Ahmet Piri?tina Kent Ar?ivi ve M?zesi g?revlilerinin ?al??malar? sonucu bulundu. Kay?p oldu?u i?in seslendirilemeyen mar??n, ?zmir Devlet Senfoni Orkestras??n?n (?ZDSO) ekim ay?ndaki sezon a??l???nda icra edilece?i bildirildi. ?zmir B?y?k?ehir Belediyesi?nden yap?lan yaz?l? a??klamaya g?re ?zmir Devlet Senfoni Orkestras? (?ZDSO) M?d?r? Kenan G?kkaya, Alman besteci Kurt Striegler?in 1923 y?l?nda besteledi?i, Almanya ve T?rkiye?de defalarca ?al?nd?ktan sonra notalar? kayboldu?u i?in bir daha icra edilmeyen T?rk-?zmir Mar???n?n, ?ZDSO?nun 5 Ekim g?n?ndeki a??l???nda y?llar sonra ilk kez seslendirilece?ini belirtti. G?kkaya, kaybolan notalar?n, ?zmir B?y?k?ehir Belediyesi Ahmet Piri?tina Kent Ar?ivi ve M?zesi?nin ?al??malar? sonucu bulundu?unu s?yledi. B?y?k?ehir Belediye Ba?kan? Kocao?lu ise yerel y?netim olarak toplumun t?m kesimlerini kucaklayan bir hizmet anlay??? i?inde olduklar?n? belirterek, yak?n bir zamanda Kar??yaka?da Z?beyde Han?m Sanat Merkezi?nin de temelinin at?laca??n? bildirdi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net