Sadr: ?ngilizler yenilgiyi anlad?

Irakl? ?ii lider Mukteda El Sadr, ?ngiliz Independent gazetesine verdi?i deme?te, direni?in ve ?ngiliz askerleri aras?nda artan can kayb?n?n ?ngiliz ordusunu ?ekilmeye zorlad???n? s?yledi


Irakl? ?ii lider Mukteda El Sadr, ?ngiliz Independent gazetesine verdi?i deme?te, direni?in ve ?ngiliz askerleri aras?nda artan can kayb?n?n ?ngiliz ordusunu ?ekilmeye zorlad???n? s?yledi. Sadr ??ngilizler pes etti ve yak?nda Irak?? terk edeceklerini biliyorlar; direni? olmasayd? ?ngilizler ?ok daha uzun bir s?re Irak?ta kalabileceklerdi. ?ngilizler, askerlerini buraya g?ndermekle onlar? tehlikeye att?, ama onlar da buradaki halk? kendi vatan?nda tehlikeye soktular? dedi. ABD?nin, kendisine ba?l? Mehdi Ordusu?nun, ?ran taraf?ndan silahland?r?ld??? iddialar?n? reddeden Sadr, ?Sava?tay?z ve ABD d??man?m?z. Herkesten yard?m alma hakk?m?z var. Ama ?ran?dan yard?m istemedik? dedi. ?ii lider, BM'nin ABD ve ?ngiliz g??lerinin yerine ge?mesi durumunda BM'ye yard?m etme s?z?n? verirken BM g??lerinin "ABD i?galinin ba?ka bir y?z?" olmamas? gerekti?ini belirtti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net