hatalar

 • E?er bir berber bir hata yaparsa, bu yeni bir tarzd?r...


  E?er bir berber bir hata yaparsa, bu yeni bir tarzd?r...
  E?er bir ?of?r bir hata yaparsa, bu bir kazad?r...
  E?er bir doktor bir hata yaparsa, bu bir m?dahaledir...
  E?er bir m?hendis bir hata yaparsa, bu yeni bir at?l?md?r...
  E?er ebeveynler bir hata yaparsa, bu yeni bir ku?akt?r...
  E?er bir politikac? bir hata yaparsa, bu yeni bir hukuk kural?d?r...
  E?er bir bilim adam? bir hata yaparsa, bu yeni bir ke?iftir...
  E?er bir terzi bir hata yaparsa, bu yeni bir modad?r...
  E?er bir ??retmen bir hata yaparsa, bu yeni bir teoridir...
  E?er bir patron bir hata yaparsa, bu bizim hatam?zd?r...
  E?er bir i??i bir hata yaparsa, bu bir HATA d?r...
  www.evrensel.net