Patronlar zirvesi 15 Kas?m?da ?stanbul?da

Patronlar?n dayan??ma toplant?s? 15 Kas?m?da yap?lacak. ?nde gelen ?irket y?neticilerinin bir araya gelerek yeni y?netim tekniklerini ve ba?ar?lar?n?n s?rlar?n? anlatacaklar? Eduplus 6. Y?netim Zirvesi ?stanbul?da ger?ekle?tirilecek.


Patronlar?n dayan??ma toplant?s? 15 Kas?m?da yap?lacak. ?nde gelen ?irket y?neticilerinin bir araya gelerek yeni y?netim tekniklerini ve ba?ar?lar?n?n s?rlar?n? anlatacaklar? Eduplus 6. Y?netim Zirvesi ?stanbul?da ger?ekle?tirilecek.
Zirvede, Coca Cola?n?n Avrasya Grup Ba?kan? Ahmet Bozer ve Cem Kozlu da yer alacak.
Eduplus E?itim Dan??manl?k?tan yap?lan a??klamaya g?re 6. Y?netim Zirvesi?nde Coca Cola y?neticilerinin yan? s?ra T?M Ba?kan? O?uz Sat?c?, Teknoloji Holding Y?netim Kurulu Ba?kan? Emin Hitay ve eski Garanti Bankas? Genel M?d?r? Ak?n ?ng?r ba?ta olmak ?zere sermaye grubunun ba??ndaki ?st d?zey y?neticiler, y?netim anlay??lar?n?, y?netici ve y?netici adaylar?yla payla?acak.
Zirvenin ??? D?nyas?ndan Y?neticilere Tavsiyeler-Ba?ar?l? Y?netici Nas?l Olunur? b?l?m?nde Alarko Holding Y?netim Kurulu ?yesi Leyla Alaton, Bossa Y?netim Kurulu Ba?kan Vekili Demet Sabanc? ve Kadir Has Vakf? Y?netim Kurulu Ba?kan? Can Has bir araya gelecek. Zirvede, DHL Express T?rkiye Genel M?d?r? Michel Akavi, Mey ??ki?nin CEO?su Galip Yorganc?o?lu ve Intel T?rkiye Genel M?d?r? Ege Ertem de ?Inovasyon: Y?netimde Yenilik?i Bir ?irket Olman?n Yollar?? oturumunda konu?mac? olarak yer alacak. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net