?zg?r Moda i??ileri hakk?n? ar?yor

Esenyurt?ta kurulu olan ?zg?r Moda?da i?ten at?lan ve ?cretleri ?denmeyen i??iler, firma ?n?nde eylem yapt?.


Esenyurt?ta kurulu olan ?zg?r Moda?da i?ten at?lan ve ?cretleri ?denmeyen i??iler, firma ?n?nde eylem yapt?. ???ilere Emek-?? Genel Ba?kan? Muzaffer ?nl?, Teksil-Sen ?rg?tleme Uzman? H?sniye Se?gin, DTP B?y?k?ekmece ?l?e Ba?kan? Suphi Sar?bulak ve y?netim kurulu ?yeleri de destek verdi.
A??klama ?ncesi Muzaffer ?nl? ve H?sniye Se?gin, fabrikaya giderek, patron Engin Karab??ak ile ?cretlerin ?denmesi i?in i??iler ad?na yakla??k 15 dakika s?ren bir g?r??me yapt?lar. G?r??mede patronun ?cretleri ?deme s?z? verdi?i belirtildi.
G?r??menin ard?ndan a??klama yapan H?sniye Se?gin, i??ilerin i?eride kalan paralar?n?n ?denmemesi durumunda eyleme devam edeceklerini bildirdi. Bas?n a??klamas? ?ncesi fabrika yetkilileri, olay yerinde bulunan bas?n mensuplar?n?n g?r?nt? almas?na engel olmaya ?al??t?lar. ???i ve sendikac?lar?n araya girmesiyle olaylar b?y?meden yat??t?r?ld?. Yap?lan ortak a??klamada i??ilerin ?cretlerinin ve sigorta primlerinin ?denmedi?i belirtildi. A??klamada, sald?r? ve hak gasplar?na kar?? Esenyurt?ta bulunan b?t?n tekstil i??ilerine birlikte m?cadele ?a?r?s? yap?ld?. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net