21 Ağustos 2007 00:00

Yozla?maya kar?? g?? birli?i platformu

Giderek artan uyu?turucu ve ba??ml?l?k yapan madde kullan?m?na kar?? harekete ge?en K???k?ekmece Demokrasi Platformu, ?yozla?maya? kar?? g?? birli?i platformu kurdu.

Paylaş

Giderek artan uyu?turucu ve ba??ml?l?k yapan madde kullan?m?na kar?? harekete ge?en K???k?ekmece Demokrasi Platformu, ?yozla?maya? kar?? g?? birli?i platformu kurdu. K???k?ekmece?de DTP, EMEP, SDP, Toplumsal ?zg?rl?k Platformu, Birle?ik ???i Derne?i ve EHP taraf?ndan olu?turulan K???k?ekmece Demokrasi Platformu, ba??ml?l?k yaratan madde ve uyu?turucu kullan?m?n?n yayg?nla?mas? ?zerine ?yozla?ma? ile m?cadele etmek i?in harekete ge?ti. Platformun uzun s?redir yozla?mayla m?cadele etmek i?in harekete ge?me karar? ald???n?, ancak genel se?imlerden dolay? ?al??maya ba?layamad?klar?n? ifade eden platform aktivisti ve DTP K???k?ekmece ?l?e Y?neticisi Salih Baykal, zaman kaybetmeden ?al??malara ba?lad?klar?n? s?yledi.
??ncelikli hedefimiz gen?ler?
Madde kullan?m ya??n?n giderek d??t???ne ve ba??ml?lar?n say?s?n?n giderek artt???na dikkat ?eken Baykal, yozla?man?n ortaya ??kard??? olumsuzluklardan en ?ok gen?lerin etkiledi?ini s?yledi. Baykal, ?Bir ?eylerin de?i?mesi i?in ?nce gen?lerden i?e ba?lan?r. ??nk? yozla?man?n hedef tahtas?nda gen?ler var. Bu nedenle bizler de ilk olarak gen?lerden i?e ba?lama karar? ald?k? dedi.
Baykal, ?Gen?lerin ilgisini ?ekecek toplant?lar d?zenleyerek bu gidi?i biraz olsun de?i?tirmek istiyoruz? dedi. (?stanbul/D?HA)
ÖNCEKİ HABER

Feribotun halat? koptu: 1 ?l?

SONRAKİ HABER

İşten atılan işçiler için destek eylemi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa