DTP?ye ikinci molotoflu sald?r?

DTP Beyo?lu ?l?e binas?na d?n sabah 01.00 s?ralar?nda kimli?i belirsiz ki?iler taraf?ndan molotof kokteyli at?ld?.


DTP Beyo?lu ?l?e binas?na d?n sabah 01.00 s?ralar?nda kimli?i belirsiz ki?iler taraf?ndan molotof kokteyli at?ld?.DTP Beyo?lu ?l?e Ba?kan? Nurettin K?l??, ??kan yang?n?n mahalle sakinleri taraf?ndan s?nd?r?ld???n? belirtti. Beyo?lu Emniyet M?d?rl???'ne ba?vurduklar?n? belirten K?l??, ikinci bir sald?r?n?n yap?lmas?n?n d???nd?r?c? oldu?unu ifade etti. K?l??, ilk sald?r?yla ilgili soru?turmadan ise hen?z bir sonu? al?namad???n? s?yledi. Tarlaba?? Bulvar? A?a? ?ile?i Sokak'ta bulunan binaya 15 A?ustos g?n? de molotof kokteylli sald?r?da bulunulmu?tu. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net