Muhalifli?ini mi kan?tl?yor?

AKP h?k?meti ile kavgal? olan Emin ??la?an?? kovan H?rriyet, Bekir Co?kun ?zerinden ?muhalif? yan?n? kan?tlamaya ?al???yor.


AKP h?k?meti ile kavgal? olan Emin ??la?an?? kovan H?rriyet, Bekir Co?kun ?zerinden ?muhalif? yan?n? kan?tlamaya ?al???yor. Ba?bakan Erdo?an ile H?rriyet yazar? Bekir Co?kun?un G?l??n Cumhurba?kanl???n? tan?ma ?zerinden y?r?yen tart??mas?, gazeteye man?et oldu.
H?rriyet?in d?nk? man?eti, ?Tan?mam polemi?i? ba?l??? alt?nda ??yle bir haber verdi: ?Ba?bakan Erdo?an, 15 A?ustos?taki k??esinde G?l i?in ?O benim cumhurba?kan?m olmayacak? diyen H?rriyet yazar? Bekir Co?kun?a canl? yay?nda yan?t verdi: ?Tan?m?yorsan ??k vatanda?l?ktan!?
??leden sonra ise, gazetenin internet sitesinde, Bekir Co?kun?un Ba?bakan?a verdi?i yan?t man?et oldu. Sitede Co?kun?un ?Edep d??? bir ?ey yok ki. B?yle s?ylemesi edep d??? oluyor asl?nda? yan?t?na yer verildi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net