??la?an olay?n? d?nya duydu

Gazeteci Emin ??la?an??n i?ten ??kar?lmas? Uluslar aras? ?fade ?zg?rl??? ?leti?imi (IFEX) adl? ?rg?t taraf?ndan internet sitesinde duyuruldu.


Gazeteci Emin ??la?an??n i?ten ??kar?lmas? Uluslar aras? ?fade ?zg?rl??? ?leti?imi (IFEX) adl? ?rg?t taraf?ndan internet sitesinde duyuruldu. Kanada merkezli bas?n ?rg?t?n?n internet sitesinde yer alan ?ngilizce duyuruda, ?Uzun s?reden bu yana H?rriyet?te ?al??an bir gazeteci i?ten ??kar?ld?, bunun h?k?met bask?s?na ba?l? oldu?u iddia edildi? denildi. Fla? koduyla verilen geli?mede k??e yazar? Emin ??la?an??n i?ten ??kar?lmas?n?n gazetecilik ?rg?tleri ve ?nde gelen gazeteciler taraf?ndan protesto edildi?i belirtildi. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net