Fotoğraf: AA

Ekmek ve Laleler tv 8 22,15

Bread and Tulips Y?netmen: Silvio SoldiniOyuncular: Licia Maglietta, Bruno Ganz, Antonio Catania, Marina Massironi


Rosalba, 21 y?ld?r evli oldu?u tesisat?? kocas? ve delikanl?l?k ?a??nda iki o?luyla ya?ayan bir ev kad?n?d?r. O, kocas?n?n metresi oldu?u bilmesine ra?men, bunu i?ine atan bir kad?nd?r. Zaten aile ?yeleri de onun evin dire?i olarak varl???n? sorgulamak l?zumunu bile hissetmezler. Ne var ki, her y?l ailecek ??kt?klar? bir otob?s yolculu?unda ya?ananlar bunun aksini g?sterir. Yolda verilen mola s?ras?nda Rosalba, mola yerinde unutulur. Bunun ?zerine Rosalba kendinden beklenmedik bir ?ey yaparak, eve
otostopla d?nmeye karar verir. Rosalba bir anda kendini Venedik?te bulur.
www.evrensel.net