Romanya provas?

A Milli Futbol Tak?m?, ?zel ma?ta bug?n deplasmanda Romanya ile kar??la?acak.2008 Avrupa Futbol ?ampiyonas? Eleme Grubu?nda eyl?l ay?nda Malta ve Macaristan ile kar??la?acak olan (A) milliler, bu ma?lara haz?rl?k niteli?inde bug?n Romanya ile kar?? kar??ya gelecek.


A Milli Futbol Tak?m?, ?zel ma?ta bug?n deplasmanda Romanya ile kar??la?acak.
2008 Avrupa Futbol ?ampiyonas? Eleme Grubu?nda eyl?l ay?nda Malta ve Macaristan ile kar??la?acak olan (A) milliler, bu ma?lara haz?rl?k niteli?inde bug?n Romanya ile kar?? kar??ya gelecek.
Ba?kent B?kre??deki Lia Manoliu Stad??nda saat 21.00?de ba?layacak ma?? Alman hakem Markus Merk y?netecek.
Bu arada ?mit Milli Futbol Tak?m? da, bug?n deplasmanda Arnavutluk ile ?zel ma? yapacak. Elbasan Stad??nda oynanacak kar??la?ma, TS? 18.00?de ba?layacak.
Romanya ?st?n
(A) Milli Futbol Tak?m?, Romanya kar??s?nda galip gelmekte olduk?a zorlan?yor.
?ki ?lke (A) milli futbol tak?mlar? tarihte ?imdiye dek 21 ma? yaparken, bunlardan 11?ini Romanya, sadece 3??n? T?rkiye kazand?, 7 ma? da berabere bitti.
T?rk Milli Futbol Tak?m??n?n 20 gol?ne Romanya 44 golle yan?t verdi.
T?rkiye ile Romanya, tarihte 8?i resmi, 13?? ?zel olmak ?zere toplam 21 ma? yaparken, bunlardan 12?sini T?rkiye, 9?unu ise Romanya s?n?rlar? i?inde oynad?.
T?rkiye 42 y?ld?r yenemiyor
T?rkiye, Romanya kar??s?nda son galibiyetini 42 y?l ?nce ald?. 23 Ekim 1965 tarihinde Ankara 19 May?s Stad??nda yap?lan D?nya Kupas? Eleme Grubu ma??n? 2-1 kazanan milli tak?m, bu tarihten sonra Romanya ile ?e?itli d?nemlerde yapt??? son 10 ma?ta da galip gelemedi. Bu s?re i?inde 5 yenilgi, 5 beraberlik ald?.
Bu arada T?rkiye, Romanya ile yapt??? 21 ma?tan 7?sinde gol atamazken, sadece 2?sinde kalesini gole kapatabildi.
Deplasmanda tek galibiyet
T?rkiye, Romanya kar??s?nda, rakip sahada 9 ma?ta sadece tek galibiyet alabildi.
Ayn? zamanda iki ?lke (A) milli futbol tak?mlar?n?n Romanya s?n?rlar? i?indeki ilk randevusu olan 1 May?s 1925 tarihindeki ?zel ma?? B?kre??te 2-1 kazanan T?rkiye, daha sonra deplasmanda Romanya?y? yenemedi.
T?rk Milli Tak?m?, Romanya s?n?rlar? i?indeki di?er 8 ma?tan ise 1?inde berabere kald?, 7?sini yitirdi. T?rkiye, deplasmandaki 9 ma?ta Romanya?ya sadece 7 gol atarken, kalesinde tam 27 gol g?rd?.
T?rk Milli Futbol Tak?m?, 84 y?ll?k tarihindeki ilk ma??n? Romanya ile yapt?.
?stanbul Taksim Stad??nda oynanan ve 2-2 biten ?zel ma?ta T?rkiye?nin gollerini Zeki R?za Sporel att?.
Mililer, 84 y?ll?k tarihinde geride kalan 435 ma?ta en ?ok gol?, Romanya?dan yedi. Romanya Milli Tak?m?, T?rkiye filelerini geride kalan 21 ma?ta tam 44 kez havaland?rd?. T?rkiye ayr?ca Bulgaristan kar??s?nda 43, Almanya kar??s?nda 40, Polonya kar??s?nda da 39 gol? kalesinde g?rd?.
T?rk Milli Futbol Tak?m?, 84 y?ll?k tarihinde en ?ok ma?? Romanya ve Bulgaristan ile ma? yapt?. Her iki tak?mla da 21 kez kar??la?an (A) milliler ayr?ca, Almanya ve Polonya ile de 17??er kez kar?? kar??ya geldi.
12 y?l sonra
T?rkiye ile Romanya, 12 y?l sonra (A) milli futbol tak?mlar? seviyesinde kar?? kar??ya gelecek. ?ki ?lke milli tak?mlar? en son 15 ?ubat 1995 tarihinde ?zmir?deki ?zel ma?ta kar??la?m?? ve m?sabaka 1-1 bitmi?ti. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net