Maradona: Chavezciyim

Venezuela Devlet Ba?kan? Hugo Chavez?in haftal?k televizyon program?na kat?lan Maradona, ?Chavez?e inan?yorum, Ben bir Chavezciyim. Fidel?in ve Chavez?in yapt??? her ?ey, benim i?in en iyisidir? dedi.


Venezuela Devlet Ba?kan? Hugo Chavez?in haftal?k televizyon program?na kat?lan Maradona, ?Chavez?e inan?yorum, Ben bir Chavezciyim. Fidel?in ve Chavez?in yapt??? her ?ey, benim i?in en iyisidir? dedi.
?ABD?den b?t?n g?c?mle nefret ediyorum?
Maradona, daha sonra ?ABD?den gelen her ?eyden nefret ediyorum. Ondan b?t?n g?c?mle nefret ediyorum? diye konu?tu. Program st?dyosundaki y?zlerce Chavez taraftar?, Maradona?n?n s?zlerini ?iddetle alk??lad?.
D?nyan?n gelmi? ge?mi? en zeki futbol y?ld?zlar?ndan biri olarak bilinen Maradona, futbolu b?rakt?ktan sonra 2000?de K?ba?da uyu?turucu tedavisi g?rm??t?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net