Tord Gustavsen Trio garajistanbul?da

D?nyan?n prestijli firmalar?ndan ECM?nin T?rkiye temsilcisi A.K. M?zik ve T?rkiye?nin ?a?da? g?steri sanatlar? mekan? garajistanbul 2007-2008 sezonunda ?ECM Konserde? ba?l???yla bir dizi konser ger?ekle?tirecek.


D?nyan?n prestijli firmalar?ndan ECM?nin T?rkiye temsilcisi A.K. M?zik ve T?rkiye?nin ?a?da? g?steri sanatlar? mekan? garajistanbul 2007-2008 sezonunda ?ECM Konserde? ba?l???yla bir dizi konser ger?ekle?tirecek. ?ECM Konserde? serisi kapsam?nda ilk olarak Tord Gustavsen Trio, 3-4 Eyl?l tarihlerinde ?stanbullu m?ziksevelerle bulu?acak. Norve?li gen? piyanist-besteci Tord Gustavsen?in 2003 tarihli ilk alb?m? ?Changing Places? caz d?nyas? ve ele?tirmenler taraf?ndan b?y?k bir heyecanla kar??lanm??t?. Geleneksel ?skandinav halk m?zi?ini g?n?m?z caz standartlar? i?inde ustal?kla kullanan, gospel ve Karayip ritimleri ile cool caz? ve hatta funk?? harmanlayan ezgileri ile bu alb?m geni? kitlelerce kabul g?rd?.
T?rkiye?de sahne alm??lard?
Gustavsen?in, m?zi?ini ?do?a?laman?n dialektik erotizmi? olarak tan?mlad??? 2005 tarihli ?The Ground? alb?m? ise gospel, pop, flamenko, Barok ve hatta 50?lerin Frank Sinatra standartlar?na uzanan ?arp?c? ve h?z?nl? bir m?zikal yolculuk sundu. ??l? bu alb?m?n lansman? s?ras?nda iki y?l ?nce ?stanbul?da verdikleri konser ile T?rkiye?deki m?zikseverlerin de b?y?k be?enisini kazand?. Tord Gustavsen Trio?nun di?er ?yeleri Jarle Vespestad ve Harald Johnsen de, Tord Gustavsen ile ?al??madan ?nce deneysel projelerden cool caza kadar Norve??te de?i?ik t?rde m?zikler yapan gruplarla ?al??t?lar.
Tord Gustavsen Trio?nun ?The Ground? alb?m? Norve? pop m?zik listelerine 4 numaradan, 2007?de yay?nlanan son alb?m? ?Being There? ise 3 numaradan giri? yapt?. Cazseverlerle bulu?acak olan Tord Gustavsen Trio?nin biletleri www.biletix.com taraf?ndan sat??a sunuluyor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net