Patti Smith geliyor

Punk rock??n ilham perisi Patti Smith, 25 ve 26 Eyl?l tarihlerinde Babylon?da konser verecek.


Punk rock??n ilham perisi Patti Smith, 25 ve 26 Eyl?l tarihlerinde Babylon?da konser verecek. PJ Harvey?den Liz Phair?e kadar bir?ok kad?n rock???ya ilham veren, m?zi?i kadar hayat i?erisindeki duru?uyla da be?enilen Smith, Babylon?un yeni sezon a??l??? i?in T?rkiye?ye geliyor. Smith, Babylon?un sekizinci sezonunun a??l???na ?zel iki konserle ilk kez ?stanbul?da olacak. Zaman?m?z?n en ba?ar?l? hikaye anlat?c?lar?ndan biri kabul edilen Patti Smith, 40 y?ll?k sanat hayat? boyunca hep kendine has biri olarak ak?llara kaz?nd?. Saf rock?n roll?u entelekt?el bir ?izgide ya?ad?; ?iiri ve m?zi?i meslek olarak de?il, hayat tarz? olarak benimsedi.
Smith, ba?ar? i?in cinsiyetini ?n plana ??karmayan, ?kad?n? de?il ?sanat??? olarak alg?lanmak istedi. 1975 y?l?nda yay?nlad??? ilk st?dyo alb?m? ?Horses? ise m?zik d?nyas?n?n ilk art-punk alb?m? kabul ediliyor ve t?m zamanlar?n en ilham verici alb?mleri listesinde ?st s?ralarda yer al?yor. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net