Maden kazas? infial yaratt?

?in?de s?kl?kla meydana gelen maden kazalar? ve maden ?irketleri ile h?k?metin kazalara kar?? tutumu, halk?n ?fkesini ta??rd?.


?in?de s?kl?kla meydana gelen maden kazalar? ve maden ?irketleri ile h?k?metin kazalara kar?? tutumu, halk?n ?fkesini ta??rd?. ?in?in Shandog b?lgesindeki Xianti kentindeki Huayan madeninde ge?en hafta meydana gelen kazan?n ard?ndan 181 i??i madende mahsur kalm??t?. Kazan?n ard?ndan g???k sular alt?nda da kalm?? ve yard?m kurulu?lar? mahsur kalan i??ilerden umudu kesmeye ba?lam??t?.
Maden ?irketi a??klama yapm?yor
Yak?nlar?n?n g???k alt?ndan ??kar?lmas?n? talep eden ?fkeli bir kalabal?k, Huayan madeni ?n?nde topland? ve protesto d?zenledi. Ancak g?venlik g??lerinin m?dahalesi sonucu maden ?evresinde ?iddetli bir arbede ya?and?. Benzer bir arbede ge?en pazartesi g?n? de meydana gelmi?, yak?nlar?ndan endi?e eden halk, maden ?irketine ait b?royu ya?malam??t?.
Olay s?ras?nda, yak?nlar? g???k alt?nda olan ?inliler, maden ?irketinin i??ilerinin durumu ve i??ilere ne olaca?? konusunda bir a??klama yapmad?klar?n? vurgulam??t?. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net