Ba?dat?ta i?gal kar??t? protesto

ABD i?gali alt?ndaki Irak?ta son d?nemlerin en b?y?k Amerikan kar??t? g?sterisi d?zenlendi.


ABD i?gali alt?ndaki Irak?ta son d?nemlerin en b?y?k Amerikan kar??t? g?sterisi d?zenlendi. Irakl? ?iilerin ba??n? ?ekti?i binlerce ki?i, ABD i?galini lanetleyerek, i?gal ordusunun s?k s?k kanl? sald?r?lar?na maruz kalan ?ii yo?unluklu Sadr Semti?ne y?nelik sald?r?lar? da k?nad?.
Eyleme, Irakl? kad?n ve ?ocuklar?n yo?un kat?l?m? dikkat ?ekerken, ?lkedeki sa?l?k sorunlar?n? duyurmaya ?al??an Irakl? doktorlar da eyleme destek verdi. Eylemde, Irak??n i?galin ard?ndan d??t??? durumu ?zetleyen kareler, devam eden operasyonlar s?ras?nda kaybettikleri yak?nlar?n?n foto?raflar? ve ABD kar??t? pankartlar ta??yan Irakl?lar, g?steri s?ras?nda ABD bayra?? da yakt?. Sadece Irak bayraklar?n?n ta??nd??? eylemde, Irak askerlerinin ald??? g?venlik ?nlemleri de dikkat ?ekti. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net