22 Ağustos 2007 04:00

Erdo?an??n s?zlerine muhalefet tepkisi

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n ?G?l benim cumhurba?kan?m olamaz diyenler, vatanda?l?ktan ??ks?n? s?zlerine muhalefet sert tepki g?sterdi.

Paylaş

Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an??n ?G?l benim cumhurba?kan?m olamaz diyenler, vatanda?l?ktan ??ks?n? s?zlerine muhalefet sert tepki g?sterdi. Ba?bakan Erdo?an??n a??klamalar?n? ANKA?ya de?erlendiren CHP Grup Ba?kan Vekili Kemal K?l??daro?lu, AKP?nin T?rkiye?yi ikiye b?lme yolunda h?zla ilerledi?ini savundu. Erdo?an??n a??klamas?n?n vahim oldu?unu ifade eden K?l??daro?lu, ?Herhalde s?yledi?ini kulaklar? duymad?? dedi. K?l??daro?lu, ?G?l?? sevip sevmemek farkl? bir ?eydir, Abdullah G?l?? cumhurba?kan? olarak g?r?p g?rmemek farkl? bir ?ey. Bu ifade ayn? zamanda AKP?de olu?an dayatma k?lt?r?n? de g?stermektedir. Say?n Ba?bakan?? sa?duyulu konu?maya davet ediyoruz. ?B?y?k uzla?may? sa?l?yoruz? diyen Ba?bakan??n o s?ylemlerinin ger?ek d??? oldu?u, bu ifadesiyle ortaya ??km??t?r? diye konu?tu.
Ayk?r? s?ylem
DSP Genel Sekreteri Masum T?rker ise Erdo?an??n s?zlerini, ?Bir parti liderine, bir ba?bakana ve bir devlet adam?na, siyasetin temel hedefi olan devleti y?netmek amac?na ayk?r? bir s?ylemdir? ?eklinde de?erlendirdi. T?rker, ?Ba?bakan ?AKP?nin egemenli?ini kabul etmeyen T?rk de?ildir? tan?m?n? ekliyor. Yap?lan bu a??klama sonu? olarak ele?tiriye dayal? bir g?r??t?r. Bu konuda bir g?r??e, bir ele?tiriye tahamm?l etmeyen ve tahamm?l etmedi?ini hiddetle a??klayan bir ba?bakan?n, y?netimindeki devlet kurumlar?n?n bundan sonra vatanda?a bu ?ekilde bakmas?n?n i?areti olmaz m?? Ba?bakan bunu d???nm?yor mu? Bence Ba?bakan demokrat oldu?unu g?stermek istiyorsa ?nce bu a??klamas?n? d?zeltsin, kamuoyundan da ?z?r dilesin? diye konu?tu.
Ba?bakan ne demi?ti?
Ba?bakan Erdo?an, ?nceki gece kat?ld??? Arena program?nda baz? ki?ilerin cumhurba?kan? aday? Abdullah G?l??n, se?ildi?i takdirde ?Benim cumhurba?kan?m olamaz? dedi?ini belirterek, ?Maalesef edep adap bilmeyenler de var. Onu diyebilen insan?n ?nce T?rkiye Cumhuriyeti vatanda?l???ndan ??kmas? laz?m. Bu da benim hakk?m. ??nk? bu ?lkede cumhurba?kan? kim olursa olsun hepimizin cumhurba?kan?d?r. Senin de?ilse o zaman ??k buran?n vatanda?l???ndan, kimi se?iyorsan oraya git, oradaki cumhurba?kan? senin cumhurba?kan?n olsun? diye konu?mu?tu. (HABER MERKEZ?)
Bekir Co?kun: Gidecek yerim yok!

H?rriyet Gazetesi Yazar? Bekir Co?kun, kendisine ?Vatanda?l?ktan ??k, git? diyen Ba?bakan?a gidecek yerinin olmad??? cevab?n? verdi.
?O benim cumhurba?kan?m olmayacak? dedi?i i?in Ba?bakan?dan ?a??rtan bir tepki alan Gazeteci Bekir Co?kun, NTV?ye konu?tu. ?Elinizi vicdan?n?za koyun, bir ba?bakana bu s?z yak???yor mu? diyen Co?kun, Ba?bakan??n yaz?s?yla ilgili ?adap d???? ifadesine de ?z?ld???n? belirtti; ?Ben bu ?lkede bir tek dal kesildi?i i?in k?yametler kopard?m, kuruyan g?ller i?in oturup a?lad???m g?nler oldu benim? dedi.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

K?br?s g?r??mesi 5 Eyl?l?de

SONRAKİ HABER

Kılıçdaroğlu: Mansur Yavaş Ankara'yı alacak, sindiremiyorlar

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa